Relevant litteratur

Article tema
Relevant litteratur

Her er en litteraturliste for deg som er karriereveileder. I oversikten finner du både klassikerne og nye, sentrale verk innenfor karriereveiledningsfeltet.

Brown D. S. og Lent R. W. (2005): Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work
Et grundig karriereveiledningsverk. Boka tar for seg de største teoretiske hovedretningene innenfor karriereveiledning, og knytter disse til moderne praksis og nyere forskningsresultater. Boka har også en gjennomgang av basisområdene innenfor karriereveiledning, ser på karriereintervensjoner gjennom livsløpet, og har en egen del om karriereveiledning for personer med spesielle behov. Gir en forskningsmessig og akademisk oppdatert forståelse av moderne karriereveiledning.


Cochran, L. (2007): Career Counseling
En metodisk bok som illustrerer kjernen av konstruktivistisk karriereveiledning. Gir praktiske tips om hvordan veilederen kan bidra til å skape meningsfylte framtidsnarrativer.

Gaarder, I.E. og Gravås, T.F. red. (2011) Karriereveiledning 
Boken er pensum på flere studier i veiledning og karriereveiledning, og beskriver karriereveiledningsfeltet i Norge i dag, med de utfordringene som finnes. Artiklene i samlingen er levert fra ulike aktører på feltet (karrieresenter, Nav, arbeidsmarkedsbedrift og skole) og fokuserer på den individuelle samtalen. Boken gir innsikt i grunnleggende emner knyttet til karriereveiledning: veilederrollen, etikk, kvalitet, kompetanse og forholdet mellom teori og praksis.

Holland J. L. (1997): Making Vocational Choices
Her får du Hollands egen framstilling av RIASEC-systemet, verdens ledende interesseteori gjennom 50 år. Boka inneholder utviklingshistorien, innholdet og anvendelsen av RIASEC, gjennomgang av RIASEC-forskningen, og sentrale verktøy basert på RIASEC. Boka viser at mange elementer ved teorien er foreldet i forhold til moderne karrieretenkning, og at brukere av systemet må se på teorien med et kritisk blikk og forene den med nyere karriereteorier.

Lisbeth H. og Poulsen, L. (2007): Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser
En oversiktlig innføring i karriereveiledningens teoretiske hovedretninger, med fyldige beskrivelser, modeller og en grundig litteraturliste. En teoretisk orientert bok som ikke legger spesiell vekt på å knytte teori til praksis, men som er nyttig om man ønsker en historisk oversikt over karriereveiledningsteorier på dansk.

Nathan, R. og Hill, L. (2008): Håndbog i karrierevejledning. Vejledning af voksne om uddannelse, job og karriere
Praktisk orientert karriereveiledningsbok. Fokus er karriereveiledning for veisøkere i 20-årene og oppover, lite for skoleelever. Boka tar for seg de ulike fasene i karriereveiledningsprosessen, fra kontrakt til evaluering, med praktiske eksempler og øvelser.

Parsons, F. (1909): Choosing a Vocation 
Parsons er karriereveiledningens grunnlegger, dette er hans opprinnelige verk fra 1909. Boka tar for seg karriereveiledningens grunnprinsipper, men er også spekket med praktiske eksempler og tanker rundt karriereveiledning som er like aktuelle i dag som i 1909. En klassiker som er vel verdt å lese.

Pyle, R. (2007): Group Career Counseling
Dette heftet går til kjernen av hva karriereveiledning i gruppe faktisk er, og hvordan det skiller seg fra annen karriereveiledning. Her finnes det også noen tips til praktiske opplegg. Heftet er ikke omfattende, men greit som en innføring.

Savickas, M. (2011): Career Counseling 
Innføring i rammeverk og praktisk metodikk for gjennomføring av konstruktivistisk karriereveiledning. Tar for seg hvordan konstruktivistiske temaer, for eksempel historiefortelling, bruk av rollemodeller, favorittmagasiner og personlig motto, kan brukes for å skape meningsfylte framtidsnarrativer. Boka velger en noe snever forståelsesramme som den narrative tenkningen settes inn i, men er absolutt en moderne klassiker om konstruktivistisk karriereveiledning som bør leses.

Shahnasarian, M. (2006): Desicion Time
Om beslutningstaking og beslutningsprosesser i karriereveiledning. Boka har Parsons tre grunnprinsipper som rammeverk, og legger vekt på praktiske øvelser og metodikk som hjelp i beslutningsprosessen. Oversiktlig og grei bok med gode forklaringer og et solid appendiks med praktiske øvelser.

Sharf R. S. (2010): Applying Career Development Theory to Counseling
Boka gir en god og presis oversikt over hovedretningene innenfor karriereveiledning, og knytter disse til moderne, praktisk karriereveiledning. Boka har også en egen, avsluttende del som illustrerer hvordan de ulike retningene kan kombineres i praktisk veiledning.

Zunker, V.G. (2006): Career Counseling. A Holistic Approach
Denne klassikeren integrerer mange temaer innenfor karriereveiledning. Boka har blitt kritisert for å være sprikende og lite sammenhengende, men er grei om en ønsker å fordype seg i spesielle områder.

Bilde
stabel med bøker - illustrasjon