Nytt kurs om teknologi i veiledning

Article tema
Nytt kurs om teknologi i veiledning

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke ny teknologi i veiledningen? Høgskolen i Innlandet tilbyr kurs i integrert veiledning med oppstart i januar.

Kurset på 15 studiepoeng er samlings- og nettbasert, og gjennomføres på deltid over ett semester.

– Det blir ofte sagt at teknologi og sosiale medier gjør det enklere å opprette kontakt mellom veileder og veisøker, men hvordan komme forbi «kontakt-fasen» og faktisk bruke mulighetene som ligger i det digitale i veiledningen? spør emneansvarlig på kurset, Ingrid Bårdsdatter Bakke.

Stort potensial

Potensialet for å utvide og videreutvikle veiledningstjenester gjennom ny teknologi er stort. Ny teknologi åpner for nye metoder i karriereveiledning og kan gjøre veiledningen mer effektiv og fleksibel, står det på i kursbeskrivelsen på studiestedets nettsider.

Fagansvarlig for kurset er Tristram Hooley.

– Er du interessert i å lære om dette og prøve deg innen integrert karriereveiledning sammen med meg og Tristram Hooley, vil jeg ydmykt anbefale dette kurset, sier Bårdsdatter Bakke.

Nettressurser for karrierelæring

Begrepet integrert karriereveiledning innebærer å ta utgangspunkt i at karriereveiledning skal støtte karrierelæring.

– Vi leter etter strategier for å integrere ansikt-til-ansikt-veiledning med veiledning på nett. Det vil si at vi ser etter hvordan potensialet i forskjellige nettressurser kan brukes i et helhetlig program for karrierelæring, i tillegg til det som foregår i ordinære veiledningsmøter og i karriereundervisning, forklarer Bårdsdatter Bakke.

Gode tilbakemeldinger

Etter første runde med kurset i fjor har det fått gode tilbakemeldinger.

– Vi har også tatt til oss det som studentene mente kunne forbedres, så nå byr vi på en ny, forbedret runde, med oppstart januar 2020, sier Bårdsdatter Bakke.

Du kan søke opptak til kurset gjennom høgskolens nettside.

Bilde
Illustrasjonsbilde, integrert karriereveiledning
Bildetekst
Ingrid Bårdsdatter Bakke inviterer til å delta på kurset i integrert karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.