Ny oversikt over nettbaserte utdanninger

Article tema
Ny oversikt over nettbaserte utdanninger

På Utdanning.no finner du nå en samlet oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger. Denne vil være nyttig for karriereveiledere i samtale med permitterte, arbeidsledige og andre veisøkere.

Oversikten inneholder informasjon om pris, oversikt over lønnede utdanninger og informasjon om hvem som kan hjelpe.

Oversikten er laget på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, og omfatter tilbud på alle utdanningsnivå, fra videregående skole til høyere utdanning.

Målet er at personer som er permitterte eller er arbeidsledige som følge av den økonomiske krisen under koronapandemien, skal få lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om hvilke utdanningstilbud som er aktuelle og mulige for dem.

Oppdateres kontinuerlig

Oversikten oppdateres fortløpende, og studiesteder og fylkeskommuner kan melde inn oppdatert informasjon om kapasitet og eventuelle nye tilbud.

– Utdanning.no skal og ønsker å være et nettsted som kontinuerlig utvikler innholdet, slik at vi til enhver tid når ut til relevante målgrupper. Med denne oversikten over nettbaserte og nettstøttede tilbud ønsker vi å tilby tilgjengelig, oppdatert og kvalitetssikret informasjon til alle som ønsker og har behov for påfyll av kompetanse, sier seksjonsleder for Utdanning.no i Kompetanse Norge, Mona Mathisen.

Mange besøk

Utdanning.no har vært godt besøkt under korona-krisen, til tross for en nedgang i mars. Mellom 16. til 25. mars var det én tredjedel færre besøkende på nettsiden enn i samme periode i fjor.

Samtidig har nettstedet opplevd besøksrekord, med 58 000 besøkende og 240 000 sidevisninger på søknadsfristdagen 15. april.

Se den nye utdanningsoversikten her.

Bilde
Skjermbilde utdanning.no