Hør Veiledningspodden

Article tema
Hør Veiledningspodden

Podkasten «Veiledningspodden» er laget av studieveiledere ved Universitetet i Stavanger og tar for seg tema som er nyttige både for veisøkere og veiledere.

– Karriereveiledning og studieveiledning henger ofte sammen og går over i hverandre, og det er nyttige tema i podkasten også i et karriereveiledningsperspektiv, sier studieveileder Siri Haugen. Hun har laget «Veiledningspodden» sammen med kollegene Ragnhild Scheen og Anne Marit Aspenes ved Universitetet i Stavanger.

Målgruppa er først og fremst studenter og studiesøkere, men flere av episodene er også relevante for andre.

Utdanningsvalg

– Noen av episodene tar opp tema som er relevante for de som skal velge utdanning for første gang. Derfor er den også svært relevant for veiledere på videregående skole, sier Haugen.

– Også foreldre kan ha godt av å høre på podkasten og få et innblikk i hvilke situasjoner studenter synes er utfordrende og hvorfor, påpeker hun.

En av episodene handler om å ta valg, og i en annen reflekterer programlederne rundt det å velge studie på nytt hvis man lurer på om man har valgt feil. 

I en episode diskuterer veilederne nødvendigheten av det å ha en plan.

– Et annet tema som kan være nyttig for flere er spørsmålet om man skal ta mastergrad eller ikke. I episoden «Er det lurt å ta en master?» diskuterer vi hva som kan være lurt å tenke på før man bestemmer seg, sier Haugen.

Alminneliggjøring

Ideen til podkasten kom etter resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2018, der mange studenter rapporterte om psykiske helseplager.

Noe av hensikten med podkasten er å gjøre ulike tema mer tilgjengelig for studentene og alminneliggjøre problemstillinger som mange studenter står overfor.

– Vi erfarer at vi snakker om mye av det samme med flere av dem som kommer til veiledning. Mange av de utfordringene studentene står overfor kan virke store og uoverkommelige. Da kan det være nyttig å alminneliggjøre at for eksempel det å ta et nytt valg og gå en annen vei er noe mange gjør, sier Siri Haugen.

Nye episoder

Veiledningspodden kommer med nye episoder i høst og i januar. De skal ta for seg tema som eksamensforberedelser, stress, engasjement i studietiden og overgangen fra studier til jobb.

– Nye ideer dukker opp etter hvert som vi lager episodene, sier Siri Haugen.

De tre veilederne tar også gjerne imot tips til nye tema.

Se oversikt over episodene og hør podkasten.

Bilde
Veiledningspodden, Universitetet i Stavanger