Foreslår 10 millioner til karriereveiledning

Article tema
Foreslår 10 millioner til karriereveiledning

Regjeringen vil gi 10 millioner kroner til karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogram.

Bevilgningen er en del av regjeringens foreslåtte tiltakspakke på 456 millioner kroner til flyktninger og innvandrere i forbindelse med koronakrisen.

Tiltakspakken skal gi flyktninger og innvandrere mer hjelp og kompetanse slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig, står det i pressemeldingen fra regjeringen.

– Integrering ble ikke mindre viktig av koronakrisen, men det ble vanskeligere. Den høye arbeidsledigheten rammer svært mange, og særlig allerede sårbare grupper som flyktninger og nyankomne innvandrere, uten jobberfaring og kompetanse. Derfor foreslår vi en tiltakspakke på hele 456 millioner kroner for å gi dem et forsterket tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Behovsprøvd karriereveiledning

Flyktninger som startet opp i introduksjonsprogrammet før 1. januar 2019 og som fortsatt er i program når ordningen trer i kraft, kan få mulighet til utvidet programtid og rett til behovsprøvd karriereveiledning.

Det er kommunen som skal vurdere behovet for karriereveiledning, og fylkeskommunen vil være ansvarlig for å utføre karriereveiledningen.

– En god del av deltakerne i introduksjonsprogrammet vil trolig ha stort behov for karriereveiledning nå. Det er derfor gledelig at fylkeskommunene får økte midler til å tilby karriereveiledning til denne målgruppen. Dette tiltaket vil styrke deltakernes muligheter til å komme i utdanning og arbeid, sier avdelingsleder i Kompetanse Norge, Ingjerd Espolin Gaarder.

Se pressemeldingen.

Bilde
Karriereveiledning for flyktninger