Ett skritt nærmere lovfesting

Article tema
Ett skritt nærmere lovfesting

– Regjeringen vil lovfeste plikt for fylkeskommunene til å ha tilbud om gratis karriereveiledning, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding i går.

Regjeringens forslag om å lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha tilbud om gratis karriereveiledning, passerte statsråd i går. Forslaget er dermed ett skritt nærmere lovfesting.

Lovfestet karriereveiledning skal blant annet bidra til at flere holder seg i arbeid og at næringslivet får den kompetansen som trengs. Regjeringen ønsker at karriereveiledningstjenestene skal samarbeide tett med Nav.

Karrieresentre i alle fylker

I dag er det offentlige karrieresentre i alle fylker i Norge, men fylkeskommunene har ingen lovfestet plikt til å tilby karriereveiledning.

– En lovfesting kan vi se på som en anerkjennelse av karriereveiledningsarbeidet fylkeskommunene har gjort de siste årene, sa avdelingsleder i Kompetanse Norge, Ingjerd Espolin Gaarder, da forslaget fra regjeringen kom i august i fjor.

I pressemeldingen kommer det frem at de fleste høringsinstansene har vært positive når forslaget nå har vært ute på høring.

Forslaget innebærer at Kompetanse Norge fortsatt skal ha ansvar for å koordinere arbeidet med tjenestetilbudet, og for faglig utvikling av karriereveiledningsfeltet.

Se pressemeldingen.

Bilde
Guri Melby pressekonferanse