Velkommen til Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Article tema
Velkommen til Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Påmeldingen til Nasjonal karriereveiledningskonferanse er åpen! Konferansen arrangeres på Scandic Oslo Airport Gardermoen 27.-28 oktober. Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt.

I kjølvannet av pandemien er det mer etterspørsel etter karriereveiledning enn noen gang, tjenestene er i vekst og i mange deler av feltet jobber man aktivt med å utvikle kvaliteten.

Kvalitetsutvikling er ikke noe man blir ferdig med en gang for alle, det er et kontinuerlig arbeid som krever engasjement og innsats fra alle deler av organisasjonen.

Nasjonal karriereveiledningskonferanse bringer både praktikere, ledere og andre som jobber med feltet sammen, og gir påfyll til arbeidet med å videreutvikle tjenestene.

 –  Endelig har vi mulighet til å møtes, og treffe gode karriereveiledningskollegaer til inspirerende og lærerike foredrag, faglige samtaler og erfaringsdeling. Vi i Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gleder oss til å presentere programmet og ikke minst til å møte feltet igjen, og håper konferansen vil inspirere fagmiljøet, sier avdelingsdirektør i HK-dir, Ingjerd E. Gaarder.

Påmeldingsfristen er 2. september og det er begrenset antall plasser, så meld deg på allerede i dag.

Tema for konferansen

Hva skal til for at karriereveiledning har god kvalitet og gir et godt utbytte, både for den enkelte og for samfunnet? Hvordan kan vi jobbe systematisk med kvalitetsutvikling? Dette er hovedtema for konferansen.  Den nyeste delen i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, Kvalitetssikring vil danne utgangspunkt for konferansens program og programmet blir variert med faglige foredrag, inspirerende debatter og erfaringsdeling med kollegaer fra ulike sektorer. Kvalitetsmodellen består av syv områder som er sentrale for arbeidet med å sikre god kvalitet i karriereveiledning. I løpet av de to dagene vil vi på forskjellige måter dukke ned i de syv områdene og se nærmere på hva de innebærer og hvordan de kan bidra til utvikling av kvalitet og gode tjenester.

Velkommen til Nasjonal konferanse: til inspirasjon – for kvalitet!

Les mer om konferansen og meld deg på.

Bilde
Illustrasjon - Nasjonal karriereveiledningskonferanse
Bildetekst
Illustrasjon - Nasjonal karriereveiledningskonferanse