Utdanning i utlandet

Article tema
Utdanning i utlandet

Her er en kort oversikt over hvor du finner informasjon om utdanning i utlandet.

Utdanningsmuligheter

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har et eget nettsted, utdanningiverden.no som i første rekke henvender seg til studenter og elever. Her finnes en oversikt over utdanningsmuligheter i utlandet for:

Videregående utdanning
Høyere utdanning, hel grad
Høyere utdanning, utveksling

Godkjenning

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er den offentlige etaten som har ansvar for den generelle godkjenningen av utenlandsk høyere utdanning for enkeltpersoner. NOKUT kan også henvise videre til riktig myndighet for autorisasjon for spesifikke yrker. Det er spesielt viktig å sjekke at utdanningen er godkjent, hvis en elev vurderer å studere til yrker som krever autorisasjon i Norge.

Lån og stipend

Lånekassen har fyldig informasjon om vilkår og krav for å få lån og stipend til utdanning i utlandet. Blant annet hvilke utdanninger man kan få støtte til. Merk at man også kan få støtte til inntil ett års språkkurs i utlandet, i forkant av selve fagstudiet. Lånekassen har også informasjon om blant annet helserettigheter og forsikringer i utlandet

Lærestedets kvalitet

En pekepinn på lærestedets kvalitetsnivå får man ved å sjekke listen over læresteder i verden som gir rett til tilleggsstipend fra Lånekassen. Listen er laget av SIU på bakgrunn av kvalitetskriterier, og tar ikke hensyn til hvorvidt lærestedet krever skolepenger. SIUs liste bygger på flere internasjonale rangeringer, blant andre Times Higher Education World University Rankings.

Generell informasjon

ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, er eneste nøytrale førstelinjetilbud i sitt slag. ANSA har bred informasjon om 45 studieland på sine nettsider, tilbyr webinarer og individuell veiledning og har en stor kontaktdatabase over nåværende og tidligere utenlandsstudenter. ANSA tilbyr gratis kurs for karriereveiledere i videregående skole.

Bilde
Illustrasjonsbilde til artikkel om utdanning i utlandet