Studiefinansiering

Article tema
Studiefinansiering

Det kan være vanskelig for elever og studenter å finne ut hvilke muligheter de har for finansiering av utdanning. Her kan veilederen være til god hjelp.

All offentlig utdanning til og med videregående opplæring er gratis i Norge. Også høyere utdanning på de fleste offentlig godkjente norske universiteter og høgskoler er gratis.

De fleste studenter og en del elever i Norge finansierer studietiden helt eller delvis med stipend og/eller lån fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), i tillegg til en del andre ordninger.

Lånekassen

Lånekassen er underlagt Kunnskapsdepartementet, og gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån. Utdanningsstøtten gjennom Lånekassen skal bidra til å gjøre utdanning mulig for alle, uavhengig av bakgrunn.

Informasjon om hvordan man søker støtte finnes på Lånekassens nettsider.

På lanekassen.no finnes også en del verktøy som det kan være lurt å kjenne til.

Nedbetalingskalkulator

Når studietida er over skal lånet tilbakebetales. Lånekassens nedbetalingskalkulator hjelper eleven/studenten til å få oversikt over tidspunktet studiegjelda kommer til å være nedbetalt.

Rentesatser

En historikk over Lånekassens rentesatser finnes også. Denne er nyttig blant annet for den som vurderer å binde renta.

Utdanning i utlandet

Dersom studiesøkeren ønsker å studere i utlandet, har Lånekassen en rekke nettsider som kan gi bedre oversikt.

Utdanning.no

Utdanning.no har mange artikler som gir oversikt over hvilke finansieringsmuligheter elever og studenter har.

Her er en oversikt over lån, stipend og kostnader for elever/studenter i:

-videregående opplæring

-høyere utdanning

-fagskole

-etter- og videreutdanning

-folkehøgskole

Stipender og legater

Det finnes også en rekke stipender og legater eleven/studenten kan søke på. Disse er ofte rettet mot enkelte utdanninger eller søkere bosatt på bestemte steder.

Oversikt over legater: 

Legathåndboken

Legatsiden

Skandinavisk stipendinformasjon

Bilde
Illustrasjon - sparegris på en bunke med bøker