Studiebarometeret

Article tema
Studiebarometeret

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lansert en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.

I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram innenfor og mellom institusjoner. Studiebarometeret skal være et verktøy for studiesøkere som ønsker å finne informasjon om studentenes oppfatninger av kvaliteten. Den vil også være nyttig for institusjonenes kvalitetsarbeid, og karriereveiledere.

Datainnsamlingen til Studiebarometeret 2013 er avsluttet. Undersøkelsen ble sendt ut 15. oktober 2013, og siste svarfrist var 6. november 2013. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. årsstudenter på integrerte masterprogram, fikk muligheten til å delta. 

Resultatet ble at 32 % av studentene som fikk tilsendt spørreskjemaet svarte på det. Målet var å få svar fra en tredel av populasjonen, og dette resultatet mener derfor NOKUT at må sies å være tilfredsstillende. En svarfrekvens på 32 % innebærer at Studiebarometeret kan vise resultater for 40 % av studieprogrammene i populasjonen, gitt grenseverdiene som er satt for offentliggjøring av resultater. 70 % av studentene som fikk tilsendt spørreskjema går på de programmene som tilfredsstiller disse kravene.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert i den nye nettportalen studiebarometeret.no, som ble lansert 3. februar 2014.

Bilde
Studiebarometeret