Send oss dine innspill

Article tema
Send oss dine innspill

Bli med på å gjøre nettstedet Kvalitet i karriereveiledning bedre!

Nå finner du Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning tilgjengelig på Kvalitet i karriereveiledning. Vi har laget en første versjon av nettstedet, der de tre temaene etikk, kompetansestandarder og karrierekompetanse presenteres.

Arbeidet med utvikling av mer materiale, verktøy og nye deler er allerede i gang. For å sikre at Kvalitet i karriereveiledning oppleves som nyttig og relevant vil vi gjerne høre fra deg! Fortell oss hvordan det er å bruke sidene. Hva liker du? Hva savner du? Hva kan vi gjøre annerledes?  

Send en e-post til redaktor.kik@kompetansenorge.no

Bilde
Skjermbilde av nettsiden Kvalitet i karriereveiledning.
Bildetekst
Kom gjerne med innspill til nettstedet Kvalitet i karriereveiledning.