Nytt verktøy: Etikkort

Article tema
Nytt verktøy: Etikkort

Det nye verktøyet Etikkort er lansert! Dette er et av flere verktøy utviklet som en del av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning til bruk i kvalitetsarbeidet.

Etikkort er et verktøy som skal gi karriereveiledere gode utgangspunkt for å reflektere over etiske utfordringer, de nasjonale etiske retningslinjene for karriereveiledning og etikk i egen praksis.

Etikkortene kan brukes både når du vil reflektere alene og når etikk settes på agendaen i felleskap. Samtalestarterne og refleksjonsspørsmålene er kun ment som utgangspunkt for refleksjon. Det er ikke nødvendigvis svarene i seg selv som er målet, men de refleksjonene og diskusjonene som oppstår underveis, sier Tonje F. Gravås, fungerende seksjonsleder i Kompetanse Norge.

Refleksjonsverktøyet er laget med utgangspunkt i Etikkområdet i Nasjonalt kvalitetsrammeverk, og er utviklet av Kompetanse Norge i samarbeid med Anne Holm-Nordhagen, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Samtalestarterne og situasjonsbeskrivelsene er utviklet i samarbeid med en gruppe mastergradsstudenter i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Illustrasjon.
Illustrasjon fra verktøyet Etikkort. 

Etisk refleksjon

Hensikten med Etikkorter å stimulere til etisk refleksjon, og kortene kan brukes inn i et strukturert og systematisk arbeid med etikk på arbeidsplassen.I verktøyet kan du velge mellom samtalestartere eller situasjonsbeskrivelser med tilhørende refleksjonsspørsmål.

Samtalestartere er spørsmål som gir deg nye innganger til å tenke over og snakke om etikk i karriereveiledning. Spørsmålene kan knyttes til de Nasjonale etiske retningslinjene for karriereveiledning, og er delt inn i de tre kategoriene Kompetanse, Relasjon og samarbeid og Refleksjon.

Spørsmålene kan sorteres etter kategori, i tilfeldig rekkefølge, eller etter eget ønske. Når du logger inn, vil du kunne lagre både kort og refleksjoner. Alt kan enkelt skrives ut. 

Situasjonsbeskrivelsene er knyttet til realistiske karriereveiledningssituasjoner, og følges opp med refleksjonsspørsmål. På samme måte som samtalestarterne gir de ulike utgangspunkt for å tenke over og snakke om etikk i karriereveiledning. 

I verktøyet kan du også fortløpende notere ned tanker og refleksjoner til hvert enkelt etikkort. Notatene lagres, slik at du kan fortsette på et senere tidspunkt.

Bilde
Illustrasjon fra etikkort.
Bildetekst
Illustrasjon fra verktøyet Etikkort.