Nye regler for stipend og lån for voksne

Article tema
Nye regler for stipend og lån for voksne

Søknadsfristen for videregående opplæring nærmer seg. Regjeringen har foreslått nye regler for lån og stipend for voksne, som kan være nyttige for karriereveiledere å vite om.

Økonomi kan være en av flere faktorer som spiller inn når voksne skal ta valg om utdanning. Derfor har regjeringen foreslått å endre noen av reglene for lån og stipend fra og med studieåret 2020–2021, slik at det skal bli lettere for voksne studiesøkere å få lån og stipend fra Lånekassen.

De nye reglene er sendt på høring av Kunnskapsdepartementet, og blir mest sannsynlig fastsatt i løpet av april.  

Dagens regler

Voksne som skal ta videregående opplæring uten ungdomsrett, kan også i dag få lån og stipend fra Lånekassen, etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning. 

Voksne som tar videregående opplæring uten ungdomsrett, kan få basisstøtte fra Lånekassen. Basisstøtten er et lån, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til utdanningsstipend når studenten har bestått opplæringen. I tillegg kan de få andre stipend, som forsørgerstipend, foreldrestipend, ekstrastipend og flyktningstipend.  

Hvor mye lån og stipend elever og studenter får utbetalt, avhenger av hvor mange fag de planlegger å ta. For studieåret 2019–2020 er basisstøtten inntil 110 200 kroner for fulltidsutdanning.  

Nye regler fra 2020–2021    

Regelendringene som er foreslått for studieåret 2020-2021 innebærer blant annet at også de som studerer mindre enn 50 prosent av fulltid kan søke lån og stipend. 

I dag må man ta fag som utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å få lån og stipend. Dette kravet er foreslått fjernet, slik at elever og studenter kan få lån og stipend uansett hvor mange fag de planlegger å ta. Det betyr at en del elever og studenter som i dag ikke får lån eller stipend, vil kunne få det fra høsten av. 

Slik reglene er i dag, kan lånet fra Lånekassen bli redusert for studenter som er over 45 år når de avslutter utdanningen sin. For studieåret 2020–2021 er det foreslått at denne grensen blir hevet til 50 år.  

Med dagens regler må hele lånet i Lånekassen være tilbakebetalt innen man er 65 år. For studieåret 2020–2021 er det foreslått at denne grensen blir hevet til 70 år.  

Enkelte kan søke om tilleggslån 

Regjeringen har også foreslått at Lånekassen skal tilby tilleggslån fra og med studieåret 2020–2021. Hvis du er over 30 år eller har barn under 16 år, kan du søke om lån i tillegg til basisstøtte: 

  • Elever som er 30 år eller eldre og tar videregående opplæring, kan få tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår og 100 000 kroner totalt.
  • Elever på videregående opplæring som er over 30 år, kan få et tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår og 100 000 kroner til sammen i løpet av studieårene.
  • Elever på videregående opplæring som er over 18 år og har barn under 16 år, kan få tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår og 100 000 kroner til sammen.
  • Man kan ikke få disse tilleggslånene samtidig og kan derfor bare søke om ett om gangen. Den øvre grensen på 100 000 kroner er likevel felles for de to lånene.  

Det kommer mer informasjon på Lånekassens nettsider om de nye reglene når de er fastsatt. Søknaden om lån og stipend for studieåret 2020–2021 blir tilgjengelig i begynnelsen av mai. 

Bilde
Nye regler fra Lånekassen