Ny tjeneste viser alle veier til fagbrev

Article tema
Ny tjeneste viser alle veier til fagbrev

I den nye tjenesten Veien til fagbrev på Utdanning.no kan du se alle ordninger som fører til fag- eller svennebrev.

Alle sluttkompetanser er dekket i den helt nye tjenesten, som nylig ble lansert av nettstedet Utdanning.no. Informasjonen er offentlig og kvalitetssikret, og dette er første gang ordningene er sammenstilt på denne måten. 

Alle ordninger

Målgruppene for tjenesten er unge og voksne, karriereveiledere og foresatte. Fagopplæringa er kompleks og kan være vanskelig å forstå, og tjenesten skal gi folk bedre oversikt og hjelpe til med å se hva slags muligheter som finnes for å få fag- eller svennebrev.

Tjenesten ivaretar også lærekandidat- og praksisbrevkandidatordningene. I tillegg omtales det vanlige løpet, kryssløp, praksiskandidatordninga, 0+4-ordningen, vekslingsmodeller, fagbrev på jobb og TAF/YSK. 

Planlagt videreutvikling

Neste versjon av tjenesten vil koble på utdanningsløpet i videregående opplæring, slik at det vil være lettere får se hva slags muligheter som finnes innenfor en bestemt sluttkompetanse.

Da vil det være mulig å se utdanningsløpet, skolemuligheter, oversikt over arbeidsmarkedet og potensielle læreplasser og arbeidsplasser. 

I tillegg er det ønskelig at Veien til fagbrev skal vise lokal, fylkesvis informasjon. Ordningene brukes forskjellig i fylkene, og noen steder bruker andre navn eller selvutviklede ordninger.

Planlagt lansering for den videreutviklede tjenesten er høsten 2020. 

Bilde
Mekaniker i arbeid