Ny tjeneste på Utdanning.no

Article tema
Ny tjeneste på Utdanning.no

For mange veisøkere kan det være vanskelig å forstå arbeidsmarkedet. Hvor gode jobbmuligheter og hvor høy lønn pleier ulike utdanninger å gi?  

Ofte finnes nyttig informasjon om arbeidsmarkedet bare som statistikk, og disse tallene blir først forståelige når de ses i sammenheng med tall for andre jobber og utdanninger.  

Mange av spørsmålene som både karriereveiledere og Utdanning.no får, er spørsmål knyttet til hvilken jobb man kan få etter endt utdanning, hvilken lønn kommer man til å få, og hvilken utdanning mennesker med ulike jobber har tatt.

For å gjøre det enklere for elever og utdanningssøkende å se hvilke jobbmuligheter ulike utdanninger fører til og hvilken utdanning det kan være lurt å ta for å bli aktuell for en bestemt jobb, har Utdanning.no laget Sammenlign

Sammenstiller fakta

Den nye Sammenligningstjenesten skal gjøre det enkelt å sammenstille de viktigste faktaopplysningene om utdanning og jobb. Fakta presenteres side om side slik at alle kan sammenligne ulike jobber eller utdanninger. Nettjenesten viser indikatorer for lønn, hvilke jobber et utdanningsløp kan føre til, arbeidsledighet, arbeidsmarkedsstatistikk og entreprenørskap for 450 jobber og 350 utdanningskategorier. Inntil fem forskjellige utdanninger, eller fem forskjellige jobber, kan sammenlignes ved siden av hverandre samtidig.  

I mobilversjonen er det kun plass til at to og to yrker eller utdanninger kan sammenlignes med hverandre. Nåværende versjon (pr årsskifte 2021) viser seks indikatorer for hver jobb og fem indikatorer for hver utdanningskategori. Tjenesten skal utvides med flere indikatorer når vi får tilgang til flere datasett.  

I fremtiden skal nettjenesten videreutvikles til å vise utviklingen på arbeidsmarkedet for hver jobb, og om arbeidsmarkedet er godt eller dårlig i de ulike bransjene.

Utvalget av jobber og utdanningskategorier som kan sammenlignes er basert på det som er beskrevet under yrkesbeskrivelser og utdanningsbeskrivelser på Utdanning.no. De kvantitative indikatorene i Sammenligningstjenesten lenker derfor til utfyllende kvalitativ informasjon på Utdanning.no.

Automatisert kandidatundersøkelse

I Norge blir alle personers formelle utdanning, arbeidsforhold, trygd, lønn og arbeidsmarkedsstatus registerført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i databaser med datakvalitet på høyt internasjonalt nivå. Sammenligningstjenesten henter data fra SSB. Når disse dataene anonymiseres og formidles gjennom brukervennlige nettjenester, kan alle utdanningssøkere få bedre informasjon om hvilke jobbmuligheter som kan ligge i ulike utdanninger.

Statistikken kan formidle hvilke jobber tidligere kandidater har fått, grad av arbeidsledighet, og andel som har lite relevante jobber i forhold til utdanningen de har tatt. Slike nettjenester vil fungere som en kandidatundersøkelse som automatisk oppdateres hvert halvår, og som gjør innsikt om utdanningers jobbrelevans tilgjengelig for hele befolkningen.  

Verktøy for elever

Et annet mål med tjenesten er at elever skal kunne sammenligne både utdanningsprogram som er på forskjellige nivå i utdanningssystemet og jobber som har vidt forskjellige kompetansekrav. Dette er ment å bidra til at elevene får innsikt i forskjeller mellom yrkesfag, fagskoleutdanninger, profesjonsutdanninger og akademiske studier. For eksempel kan  arbeidsmarked for fagbrev i bygg og anlegg sammenlignes med byggingeniør, slik at elever kan se konsekvenser i forventet arbeidsmarkedsutfall på tvers av utdanningsnivå.

Sjekk ut tjenesten Sammenlign på Utdanning.no

Bilde
Skjermbilde fra tjenesten Sammenlign.
Bildetekst
Skjermbilde fra den nye tjenesten Sammenlign på Utdanning.no.