Mange meninger om veien videre for norsk karriereveiledning

Article tema
Mange meninger om veien videre for norsk karriereveiledning

Hvilke kompetanser bør karriereveiledere ha? Hvordan bør karriereveiledningen i skolen styrkes? Hva slags karriereveiledningstilbud bør finnes på nett? Det er noen av spørsmålene nesten 100 høringsinstanser har svart på.

 

Bilde
Roger Kjærgård til venstre overleverer rapporten om karriereveiledning til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Bildetekst
Roger Kjærgård til venstre overleverer rapporten om karriereveiledning til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

7. november gikk høringsfristen ut for NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn.

Kunnskapsdepartementet har mottatt mange høringssvar.

En rekke aktører har gitt uttrykk for sine meninger om hvordan et helhetlig system for karriereveiledning bør være, og hvordan offentlige karriereveiledningstjenester bør utvikles.

Ekspertutvalget som har jobbet med NOU-en har hatt i oppdrag av regjeringen å utrede et helhetlig system for karriereveiledning. Rapporten ble overlevert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 25. april.

Les alle 98 høringssvarene her.

Les hele rapporten NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn her. (PDF)

Bilde
Skjermbilde av NOU: Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn