Karriereveiledning i koronapandemien

Article tema
Karriereveiledning i koronapandemien

Les om hvordan karriereveiledningen har tilpasset seg Covid-19-pandemien i den internasjonale rapporten Career guidance policy and practice in the pandemic.

«I lys av den negative påvirkningen Covid-19 har hatt på nasjonale arbeidsmarkeder og menneskers liv, har karriereveiledning blitt enda viktigere», er et sitat hentet fra forordet til rapporten Career guidance policy and practice in the pandemic. Den internasjonale rapporten tar for seg hvordan karriereveiledningens politikk, systemer og tilbud har omstilt seg i møte med koronapandemien i dens første fase.

Ifølge rapporten økte behovet for karriereveiledning, spesielt innenfor arbeidsmarkedsinformasjon, støtte til jobbsøking, omskolering, samt utdanning- og opplæringsmuligheter. Samtidig rapporterte deltagerne i studien om at mennesker i sårbare situasjoner hadde vansker med å få tilgang til karriereveiledningstjenester.

Rapporten baserer seg på en internasjonal spørreundersøkelse som ble gjennomført mellom 8. juni og 3. august 2020, i over 90 land.

Spørsmål som besvares:

  • Did career guidance receive attention as part of the response to the pandemic?
  • Did the pandemic trigger cooperation among professionals and stakeholders?
  • How has guidance been delivered since the pandemic started?
  • What is the demand for career guidance since the pandemic started?
  • What role can career guidance play in the recovery?

Rapporten ble gitt ut i desember 2020, av Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop), i samarbeid med Europakommisjonen, European Training Foundation (ETF), International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

Les rapporten her.

Referanse:

Cedefop; European Commission; ETF; ICCDPP; ILO; OECD; UNESCO (2020). Career guidance policy and practice in the pandemic: results of a joint international survey – June to August 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://data.europa.eu/doi/10.2801/318103

Bilde
Forside til rapporten Career guidance policy and practice in the pandemic

Fakta om rapporten

  • Den internasjonale rapporten undersøker hvordan karriereveiledningens politikk, systemer og tilbud har tilpasset seg Covid-19 pandemien.
  • Rapporten baserer seg på internasjonale spørreundersøkelser med deltagere fra over 90 land.
  • Publisert i desember 2020.
  • Rapporten er et samarbeid mellom Cedefop, Europakommisjonen, ETF, ICCDPP, ILO, OECD og UNESCO.

Les rapporten her.