Karrieresenter Østfold fyller 10 år

Article tema
Karrieresenter Østfold fyller 10 år

Karrieresenter Østfold og Partnerskap for karriereveiledning Østfold fyller 10 år, og har gjennom disse årene bygget opp et solid tilbud i fylket.

Karrieresenter Østfold har lagt et tiår med karriereveiledning bak seg. Det som startet som et prosjekt for ca. 12 år siden har utviklet seg til et partnerskap med mange ulike aktører. I Østfold har de erfart at partnerskapsarbeid er en god måte arbeide på, og at det har ført til kontinuitet i arbeidet.

– God karriereveiledning er en investering i framtiden – både for den enkelte og for fellesskapet. I disse ti årene har partnerskapet videreutviklet og profesjonalisert karriereveiledningen som blir gitt i grunnopplæringen. Den voksne befolkningen har fått et eget tilbud, og karrieresenteret har hatt nesten 20.000 unike veisøkere på våre individuelle og kollektive tilbud, sier Geir Syvertsen, partnerskapskoordinator i Østfold.

Karrieresenteret har også møtt mange østfoldinger på andre arrangement som kurs, foredrag, workshops og messer.

Gode samarbeidspartnere

Siden oppstarten har Karrieresenter Østfold hele tiden arbeidet med å videreutviklet sine tjenester. Kompetanseheving, erfaringsdeling og prosjektarbeid har vært viktige fokusområder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Karrieresenteret har samarbeid med de andre partnerskapskoordinatorene og karrieresentrene, noe som har gitt merverdi i form av blant annet erfaringsutveksling.

Digitale tilbud

I flere år har Østfold hatt en aktiv satsing på gode digitale tjenester. Østfold fylkeskommune har i flere år hatt en egen nettveiledningstjeneste, mens Karrieresenter Østfold tilbyr nettkurs i jobbsøking, samt videoveiledning og online-booking. De er også aktive i flere sosiale medier, noe som er en stor endring siden oppstarten i 2009. Flere veisøkere benytter seg av de digitale tjenestene, og i år har de også tatt i bruk blogg for å kunne nå ut til flere med karriereinformasjon.

Jubileumskonferanse

I ti år har Karrieresenter Østfold og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold arrangert årlige fagdager og konferanser for karriereveiledere i grunnopplæring og NAV. 10 års-jubileet skal markeres med en jubileumskonferanse i høst. Konferansen vil ha en bred faglig tilnærming og vil gi et lite tilbakeblikk, men også rette oppmerksomheten mot hvordan karriereveieldningsfeltet utvikler seg.

Konferansen arrangeres 14-15. oktober i Sarpsborg, og er åpen for alle. Påmeldingsfristen er 20. august.

 

Bilde
Karrieresenter Østfold jubileumskonferanse
Bilde
Gitte Hovin, Geir Syvertsen, Karrieresenter Østfold
Bildetekst
Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold og Geir Syvertsen, partnerskapskoordinator i Østfold.