Hold deg oppdatert på fremtidens arbeidsliv

Article tema
Hold deg oppdatert på fremtidens arbeidsliv

Navs omverdensanalysepresenterer trender i samfunnsutviklingen på arbeids- og velferdsområdet i Norge, og kan være nyttig for alle karriereveiledere som ønsker å holde seg oppdatert på behov og etterspørsel i arbeidslivet.

Navs omverdensanalyse presenterer trender i samfunnsutviklingen på arbeids- og velferdsområdet i Norge fra i dag frem til 2035, og tar for seg temaer som demografi, digital teknologi, arbeidsmarked, levekår, helse og politikk. Rapporten undersøker også hvilke konsekvenser endringene kan få for Nav. 

Omverdensanalysen spår tre hovedtrender:

  • raskere omstillingstakt i arbeidslivet
  • en sterkere aldring og sentralisering som vil utfordre velferdsstaten
  • økt digitalisering vil gi nye forventninger og muligheter

Ifølge rapporten vil ettervirkninger fra koronaåret 2020 prege norsk og internasjonal økonomi de neste årene. Med høyere omstillingstakt i arbeidslivet trekkes økt digitalisering, plattformøkonomi og det grønne skiftet frem. Fram mot 2040 er det spådd at stadig flere vil jobbe i tjenestenæringene, og det vil være stor etterspørsel innen helse- og omsorgsfag. Den høyeste arbeidsledigheten vil være blant de med lite utdanning, samtidig som det er forventet at stadig flere vil ta høyere utdanning.

I forbindelse med lanseringen av rapporten sa Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte : – Sett opp mot dagens situasjon med mange ledige, er det viktig å være klar over at vi i årene framover kan vente oss mangel på arbeidskraft på flere områder. Vi legger også til grunn at pandemien vil framskynde omstillingene i arbeidslivet ytterligere, og at folk må regne med å skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere. Det stiller store krav til hver enkelt av oss, bedrifter og Nav.

Viktig med veiledningstjenester av høy kvalitet

Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) påpeker viktigheten av å gjøre utdanning av høy kvalitet tilgjengelig for alle gjennom hele livet. Slik kan kompetansen i den norske befolkningen løftes og møte framtidens etterspørsel i arbeidsmarkedet. Hun mener også det vil være avgjørende med tilgjengelige og likeverdige karriereveiledningstjenester for både unge og voksne.

– Karriereveiledning av høy kvalitet vil fortsette å være en viktig tjeneste til befolkningen, og behovet vil sannsynligvis bli enda større i møte med en raskere omstilling i arbeidslivet, sier Espolin Gaarder.

Last ned Navs omverdensanalyse her, eller besøk nettversjonen her.

Bilde
Cover rapport Navs omverdensanalyse
Bildetekst
Navs omverdensanalyse 2021. Rapporten undersøker utvikling, trender og konsekvenser fram mot 2035.

Navs omverdensanalyse 2021

  • Tar for seg de viktigste samfunnstrendene fram mot 2035 og hvilke konsekvenser de kan få for Nav.
  • Utgitt for fjerde gang i januar, 2021.
  • Hovedkonklusjonene er følgende: Raskere omstillingstakt i arbeidslivet, sterkere aldring og sentralisering vil utfordre velferdsstaten og digitalisering gir nye forventninger og muligheter.