– En god læreplan

Article tema
– En god læreplan

Den nye læreplanen i faget utdanningsvalg beskrives som god, og bringer samtidig fram diskusjoner om vurdering og kompetansekrav i faget.

Faget utdanningsvalg skal gi elevene innsikt og grunnlag for valg av videregående opplæring.

Kjerneelementet i faget er å bidra til at elevene får en helhetlig karrierekompetanse som de også kan bruke etter ungdomsskolen for å mestre ulike utfordringer knyttet til videre utdanning og arbeid.

Faget legger vekt på livsmestring og verdien av å ha en jobb. Elevene skal lære å ta trygge og bevisste utdannings- og yrkesvalg.

Fikk over 80 innspill

Læreplanen for faget utdanningsvalg mottok over 80 innspill i høringen. Disse kom fra skoler, organisasjoner, faggrupper, andre offentlige virksomheter og fra enkeltpersoner.

– Dette er en god læreplan, fordi den er laget i sammenheng med fagfornyelsen og med felles føringer for alle. Ut fra innspillene ser det ut til at mange var enige i utkastet til læreplan. Det blir spennende å se hvordan planen blir tatt imot i praksis og implementert, sier leder for læreplangruppa for faget utdanningsvalg, Inga H. Andreassen.

Uenige om vurdering

Andreassen trekker fram høringsutspillene som dreier seg om vurdering i faget. Faget skal, som hittil, ikke vurderes med karakter, men det skal gis vurderingen «deltatt».

– Her har meningene hele tiden vært delte, men nå ser det ut til at flere ser at det ikke er helt enkelt, og diskuterer fordeler og ulemper ved de ulike ordningene, sier Andreassen.

Hun trekker også frem innspill om kompetansekrav til lærere som skal undervise i utdanningsvalg, og flere muligheter til utforsking og utprøving i faget. 

Den nye læreplanen trer gradvis i kraft fra høsten 2020.

I denne videoen oppsummerer Inga H. Andreassen målene med faget utdanningsvalg:

 

Bilde
Elev i klasserom