Direktoratet for høgare utdanning og kompetansepolitikk er etablert

Article tema
Direktoratet for høgare utdanning og kompetansepolitikk er etablert

Kompetanse Noreg har blitt ein del av det nye Direktoratet for gare utdanning og kompetanse (HK-dir) saman med Diku og Universell, samt deler av Unit og NSD. 

Det nye direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innanfor gare utdanning, gare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. 

Oppdraget 

Direktoratet for gare utdanning og kompetanse (HK-dir) skal bidra til å styrke kvaliteten i utdanning og opplæring, auke tilgangen og løfte kompetansen i befolkninga og arbeidslivet. Direktoratet  jobbar for å gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft. 

Direktoratet skal også fremme internasjonalisering og digitalisering i utdanning, og sjå til at god informasjon og rettleiing til dei som skal velgje utdanning og karriere er tilgjengeleg. 

– Vi i HK-dir skal framleis ha det nasjonale systemansvaret for karriererettleiing, og ein del av denne oppgåva er enno å sørgje for god informasjon og rettleiing til heile befolkninga og utvikle kvaliteten i karriererettleiingstenestene. Vi ser fram til å fortsette dette arbeidet i samarbeid med feltet, innanfor ei ny og større verksemd, seier Ingjerd E. Gaarder, avdelingsdirektør i HK-dir. 

 

Les meir om det nye direktoratet på nettsidene. 

Bilde
HK-dir logo