Delta på TeachMeet

Article tema
Delta på TeachMeet

På Nasjonal karriereveiledningskonferanse 27.-28. oktober, vil det i tillegg til mange inspirerende og lærerike foredrag bli arrangert TeachMeet.

Hovedpoenget med TeachMeet er deling. Det er en arena hvor karriereveiledningskollegaer deler ideer og erfaringer. Det er en uformell, faglig møteplass der det er deltakerne som bidrar med faglig innhold. Tema for TeachMeet’et på konferansen vil være nettverk og samarbeid og om du har en interessant erfaring så er du invitert til å dele på konferansen.

TeachMeet:

  • består av korte innlegg på 3-5 minutter
  • bygger på egne erfaringer
  • målet er å dele gode praksiserfaringer med kollegaer.

Tar du utfordringen?

På konferansen blir det trukket hvem som får presentere, og ingen er garantert å bli valgt, dette gjør det hele litt ekstra spennende. De som ikke blir trukket ut, vil kunne få mulighet til å dele sitt prosjekt på Veilederforum.no i etterkant av konferansen. Det vil bli trukket ut to digitale deltakere og to deltakere som er fysisk til stede på konferansen.

Mer informasjon og registrering finner du på konferansenettsiden under fanen TeachMeet.

Video file
Bilde
Logo og invitasjon til bidrag - tekst: Bli med på TeachMeet!