Bli bedre kjent med NOKUT

Article tema
Bli bedre kjent med NOKUT

På NOKUTs webinarer kan du lære mer om alt fra konkrete fagutdanninger, til hvordan NOKUT kan være en ressurs for deg som veileder brukere med utenlandsk kompetanse. NOKUT har også laget et nytt tilbud: digitale veiledningsrom.

I høst arrangerer Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) flere webinarer som kan være relevante for deg som karriereveileder. Temaene spenner bredt fra informasjon om konkrete fagutdanninger, fokus på utdanning fra enkeltland, verktøykasse for hjelpeapparatet, til informasjon om godkjenning av lærere som er utdannet i utlandet.

– Her er det mye å glede seg til, forteller Toril A. Jøraandstad, seniorrådgiver ved Avdeling for utenlandsk utdanning, NOKUT. Hun legger til at informasjonen om webinarene legges ut på NOKUT.no i forkant, og du kan kontakte informasjonsseksjonen på utland@nokut.no om du har spørsmål eller forslag til webinarer.

27. oktober arrangeres webinaret Hvordan kan NOKUT være til nytte? Webinaret tar for seg hvordan NOKUT kan være til hjelp, og siste halvdel er satt av til spørsmål.

Digitale veiledningsrom

I tillegg til webinarrekken har NOKUT utviklet et nytt tilbud: digitale veiledningsrom. Her svarer NOKUTs veiledere på generelle spørsmål om godkjenning av utenlandsk utdanning. Det digitale veiledningsrommet er åpent for alle, både veiledere og søkere, men spørsmål om enkeltsøknader må stilles i NOKUTs søkeportal.

  • Det digitale veiledningsrommet er gratis og holder åpent mellom klokka 11 og 12:
  • 20. oktober 11.00–12.00
  • 3. november 11.00–12.00
  • 17. november 11.00–12.00
Bilde
Logo - NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

  • Er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet
  • Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
  • Samt å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge.

Les mer om NOKUTs arrangementer i høst.