Satser fullt på livsmestring

Article tema
Satser fullt på livsmestring

Karriere Finnmark er som eneste karrieresenter i Norge sertifisert i metoden FROG Leadership og livsmestring. Susanne Lupton i Karriere Finnmark håper metoden kan bli innført permanent i skolene.

Det er firmaet Lyk-z og døtre som står bak metoden FROG Leadership og livsmestring, også kalt «lyk-z-metoden». Metoden brukes for å hjelpe unge som har falt ut av utdanning eller arbeidsliv til å bli bevisst sine kvaliteter og ferdigheter, og komme seg tilbake til skole og jobb.

I forrige uke ble deltakerne på rådgiversamlingen i Finnmark introdusert for metoden, og fikk prøve den ut i praksis.

Bilde
Karriere Finnmark rådgiversamling 2019
Bildetekst
Til stede på samlingen var lærere og rådgivere i grunnskolen og videregående skole, fagopplæringskoordinatorer, ledere i oppfølgingstjenesten, helsesykepleiere, politikere, ansatte i fylkeskommunen og lærere i voksenopplæringen.

– Går hånd i hånd

– Vi jobber på ulikt vis, men vi jobber alle med den samme målgruppa og vil alle at ungdommene skal lykkes og ha gode liv. Derfor er det svært viktig at de ulike faggruppene snakker sammen, sier leder for Karriere Finnmark, Susanne Lupton.

– Temaene livsmestring, selvledelse og psykisk helse er noe som er vi er opptatt av også i karriereveiledning. Karriereveiledning og psykisk helse går hånd i hånd. Det henger sammen med hvordan vi alle skal leve, sier Lupton.

Svært god effekt

Deltakerne på rådgiversamlingen fikk høre historiene til tre unge mennesker som har prøvd ut metoden gjennom et sju ukers kurs. I løpet av kurset blir ungdommene kjent med sine egenskaper og verdier. En viktig del av kurset består av å lage sin egen fremtidsplan. 

I følge Lyk-z og døtre kommer 75 prosent av de som har vært med på kurset tilbake til utdanning eller jobb.

– Når de forstår, og ikke bare har kunnskap om hva de trenger for å endre livet sitt, lager de selv en løsning for hvordan de skal komme i mål. Når de har funnet den, får de en handlekraft og motivasjon til å starte i skole eller jobb, forklarte lyk-z-gründer Ingeborg Lykseth.

Bilde
Eline Vegheim og Sondre Isnes Nilssen
Bildetekst
Eline Vegheim og Sondre Isnes Nilssen var blant dem som delte sine sterke livshistorier og erfaringer med FROG-kurs. – Jeg ber dere om å se eleven og spørre dem hvordan det går. Du kan ikke spørre for ofte. Jeg skulle ønske at noen spurte meg hvordan jeg hadde det, sa Sondre.

Sosiale ferdigheter

Jeanette Ojala og Trine Nilsen Nordeidet i Karriere Finnmarks avdeling i Alta er blant dem som er sertifisert i metoden. For Karriere Finnmark betyr sertifiseringen i livsmestringskurset at karrieresenteret for første gang får satt fokus på å trene på sosiale ferdigheter.

– Dette er en grunnstein i karriereveiledning. Når man lærer sosiale ferdigheter og blir bedre kjent med sin egen identitet og vet mer om hvem man er, er det lettere å både ta valg og å stå inne for valgene, påpeker Trine Nilsen Nordeidet.

Testet ut i skole

FROG-kurset ble i november gjennomført i Finnmark for elever i videregående skole, som et pilotprosjekt og en to-dagers kortversjon av kurset, kalt FROG i skole.

Deltakerne på kurset var 32 elever fra 1. klasse på idrettslinja og 2. klasse på barne- og ungdomsarbeiderfag ved Alta videregående skole.

– Vi var veldig spente på hvordan det ville fungere, fordi det var en så stor gruppe, som i tillegg ikke kjente hverandre. Men både vi og lærerne var overrasket over hvor godt elevene engasjerte seg og inkluderte hverandre. Det var utrolig gøy, forteller Jeanette Ojala.

Bilde
Jeanette Ojala, rådgiversamling i Alta 2019
Bildetekst
Jeanette Ojala på rådgiversamlingen i Alta.

– Det er derfor vi er så opptatte av denne metoden. Vi vet hvilken effekt dette har på deltakerne, og har sett hvilke aha-opplevelser og overraskelser de får. Et gjennomgående spørsmål hos dem som har tatt FROG-kurset er hvorfor de ikke fikk tilbudet tidligere i livet, forteller Ojala og kollega Trine Nilsen Nordeidet.

Vil forebygge frafall

Å satse på livsmestringskurs i Finnmark er ikke tilfeldig. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 63 prosent fullfører videregående skole i Finnmark, som er den laveste andelen i landet. Ifølge Ungdata-undersøkelsen oppgir over 19 prosent av ungdomsskoleelever i flere kommuner i Finnmark at de er mye plaget av depressive symptomer.  

Karriere Finnmark ønsker å tilby FROG-kurs som en permanent og forebyggende ordning for å hindre at ungdommer havner utenfor utdanning og arbeid. Flere ansatte kan også bli sertifisert i metoden.

Bilde
Karriere Finnmark rådgiversamling 2019
Bildetekst
Deltakerne på rådgiversamlingen fikk prøve ut lyk-z-metoden. En av øvelsene går ut på å intervjue den andre om sine forbilder og deres egenskaper. Her er Kari Tennefoss intervjuer.

– Vår store drøm er at metoden blir satt i system og at alle skolene i Finnmark skal begynne å bruke den. Den retter oppmerksomhet på at alle ungdommer er hele, sterke, kreative og ressurssterke. Vi håper at skolene kan åpne opp for at karrieresenteret kan bli brukt som ressurs her, sier Susanne Lupton, og understreker hvordan kurset kan virke forebyggende.

– Man trenger ikke falle utfor stupet før man begynner å jobbe med dette. Kurset legger vekt på hvordan følelsene og tankene styrer adferd og handlinger. Hvis vi kan tilby kurset for elever i skolen, kan de se selv at de kan styre sin egen adferd. Metoden handler om å bryte mønster og få dem til å forstå, forklarer Lupton.

Bilde
Karriere Finnmark rådgiversamling 2019

FROG Leadership og livsmestring

• Utviklet av firmaet Lyk-z og døtre, som drives av gründer og daglig leder, Ingeborg Lykseth. Firmaet har hovedkontor i Skien.

• Metoden skal hjelpe unge i alderen 16 til 30 år å bli kjent med sine kvaliteter og evner, og med dette komme tilbake til jobb og skole.

• Metoden bygger på teorier fra nevrofysiologi, kognitive grunnprinsipper, og kommunikasjonsteori.

• Deltakerne som blir tilbudt metoden går på et kurs over 25 dager fordelt på sju uker. Ca. 12 personer deltar i hver kursrunde.

• Froskemetaforen kommer fra egenskaper hos trestammefrosken. Den legger eggene sine på et blad i vannet. Når eggene blir tyngre, synker de. Når de klekkes, svømmer rumpetrollene opp i det klare vannet og i lyset som venter på land.

• «FROG i skole» er en versjon av kurset som er tilpasset elever i videregående skole.

• FROG-kurset kan i dag tilbys av hovedkontoret i Skien, Grep Grenland i Porsgrunn, I-Jobb hos Varodd i Kristiansand, Sølve AS i Hov i Søndre Land, Tepas Personal i Trysil og Elverum og Karriere Finnmark, Alta.