La tusjen vise vei - visuell fasilitering i veiledning

Article tema
La tusjen vise vei - visuell fasilitering i veiledning

Når vi beveger oss på tvers av alder, kultur og ikke minst språk, kan vi oppleve at ord kommer til kort i karriereveiledningen. Ord i kombinasjon med enkle tegninger kan derimot gi et visuelt kart som er lettere å navigere etter, forteller Annette Haugen.

Visuell fasilitering er en metode og en praksis som helt overordnet handler om håndtegnede illustrasjoner i kombinasjon med ord. Det er denne kombinasjonen som er det unike, da det aktiviserer flere deler av hjernen på samme tid og gjør det lettere å forstå, se sammenhenger, huske og skape overblikk.

Vanskelige veivalg

I karriereveiledning handler det ofte om veivalg. Og vi som mennesker har bruk for å se hvor vi er og hvor vi er på vei for å kunne forflytte oss.

Vi trenger et kart å navigere etter og noen fyrtårn til å hjelpe oss å styre klar av skjær i sjøen. Vi trenger bilder som både viser mål og delmål, som vi kan zoome inn og ut av, alt etter behov. Og det er nettopp det tegninger kan. Jeg sikter ikke til bilder du finner ferdige på nettet, men tegninger du skaper i øyeblikket sammen med den du veileder.

Bilde
Illustrasjon brukt som metode i karriereveiledning.

Tegningen kan ende opp med å være et slags referat av veiledningen; hva dere har gjennomgått og hvilke mål veisøker har satt for seg selv. Tegn gjerne inn mennesker. For eksempel den personen veisøker ser seg som i dag, den han eller hun vil være, og de personene som kan fungere som støttespillere på veien. Gode og lett tilgjengelige ikoner, slik som trafikkskilt, piler og høye fjelltopper kan også med fordel brukes. Hvor er du? Og hvor er du på vei?

Vi tenker i bilder

Helt enkle tegninger er ofte alt som skal til. Mennesker tenker både i språk og bilder, og bilder som gir mening for oss settes i relasjon til nåtid og fremtid, og aktiverer hippocampus (sentral del av hjernen når det kommer til læring og hukommelse). Vi har tillit til det vi selv er medskapere av. 

Tegningene engasjerer, og blir en felles arena der både veileder og den som blir veiledet kan bidra til å skape et bilde av dialogen. På den måten unngår vi kanskje misforståelser og fortolkninger, og det blir mer konkret og tydelig hva som blir sagt.

Du kan også med fordel etablere din helt egen «ikonbank». Det er en samling av ikoner som du finner relevant i forhold til din jobb. Du opplever sikkert at det er en del språklige gjengangere eller mange av de samme utfordringene som det vil være fint å øve inn ikoner på. Det gjør det mindre krevende å tegne underveis i veiledningen.

Bilde
Tegning brukt som metode i karriereveiledning.

Magiske metaforer

Det kan være valg av utdannelse som skisseres som skilt med forskjellige retninger, eller veier som deler seg. Det kan være fjellet som skal bestiges når en utdannelse skal tas, eller søvnunderskuddet som blir forkledd som en haifinne for å vise personlige utfordringer. Det kan også være lettere å kommunisere om følsomme eller komplekse temaer ved hjelp av tegninger.

Metaforer har en spesiell egenskap: De forklarer noe ved å henvise til noe annet. Bilder og metaforer kan invitere til dialog på en lekende måte. De kan også ha en styrende funksjon i forhold til fremtidige sosiale handlinger. Og det er nettopp det som gjør dem effektive og verdifulle å jobbe med.

Det visuelle språket

Den menneskelige hjerne tenker visuelt, og hjernens evne til å bruke symboler og bilder fremmer et tredje språk - et visuelt språk. Dette språket er ifølge språkforsker Robert E. Horn en integrasjon av ord, bilder og former. Det er språket som internett er basert på og er helt nødvendig for å kunne beskrive en verden som blir stadig mer kompleks, mener han. «Hvis du skal forberede studenter på yrkeslivet i det 21. århundret, er du nødt til å gi dem det visuelle språket», sier Horn.

En fordel med det visuelle språket er at hjernen har en unik evne til å avkode visuelle former og se sammenhenger i brøkdelen av et sekund. Vi kan avkode et symbol på et femtendels sekund og gi det mening i løpet av ytterligere et tidels sekund. Vi kan derfor langt raskere se både innhold og mening når vi ser bilder fremfor når vi kun lytter eller ser tekst.

Visualiseringen med ulike ikoner kan sammenlignes med knagger som vi kan hekte informasjon på, og disse informasjonsknaggene motiverer til å ta ansvar. Det er et viktig poeng å begrense omfanget. For mange av disse informasjonsknaggene kan lett gjøre det for overveldende, og da forsvinner poenget.

Alle kan tegne

Tegninger i karriereveiledning behøver ikke å være avanserte. Faktisk er poenget med visuell fasilitering at visualiseringen ikke skal drukne i unødvendige detaljer. Det fjerner nemlig fokuset på det som er sentralt og viktig. Det å lage visualiseringer blir derfor tilgjengelig som verktøy for alle - også de som ikke synes de kan tegne.

Det handler primært om to ting, teknikk og mot. Mot til å tegne, og mot til å legge sin egen forfengelighet fra seg.

Teksten er redigert og bearbeidet av gjesteredaktør for Veilederforum: universitetslektor Anne Holm-Nordhagen.

Bilde
Annette Haugen anbefaler bruk av visuelle verktøy i veiledningen
Bildetekst
Annette Haugen anbefaler å prøve visuelle verktøy i veiledningen.

10 tips for bruk av visuell fasilitering i veiledning:

1. Det er prosessen som er viktig - ikke produktet.
Det handler ikke om at andre skal synes tegningene dine er pene. Det handler om at dine tegninger er et verktøy og et arbeidsredskap.

2. Ikke la din egen perfeksjonisme stoppe deg.
Vi er oppdratt i en kultur der vi ikke tillater feil. Men i visuell fasilitering er feil en del av prosessen. Det skal ikke være et polert glansbilde, og feil tilfører visualiseringer en autentisk prosess. Lag derfor gjerne feil med vilje.

3. Lek med din egen strek.
Det finnes ikke rett og galt i visuell fasilitering. Du kan lære noen teknikker, men du kan allerede tegne. Faktisk er våre beste læremestre barn. De tegner umiddelbart og nærværende. Finn frem den streken du hadde den gangen du var fire år. Det vil fungere utmerket.

4. Øv deg og lær gjerne et nytt ikon hver dag.
Ikoner kan sammenlignes med gloser. Jo flere gloser du kan - jo bedre historier kan du fortelle. Få inspirasjon på www.thenounproject.com eller i ikonbøker. Søk på «graphic facilitation» i nettbokhandler.

5. Tenk enkelt og ikke heng deg opp i detaljer.
Forenkling er helt sentralt i visuell fasilitering. Det er fordi det skal være et tidsbesparende verktøy. Detaljer gjør visualiseringen kompleks, der du har bruk for å gi et overblikk og lage informasjonsknagger.

6. Tegn en ramme rundt arket.
Sett en ramme. En strek rundt gjør visualiseringer penere og samler ikonene. Det har også den symbolske betydning at det er innenfor disse rammene vi arbeider.

7. Lær å tegne enkle mennesker.
Vi har bruk for å identifisere oss med innholdet i en visualisering. Lær derfor å tegne enkle mennesker både som enkeltmennesker og grupper.

8. Lær å tegne kontekst- og kommunikasjonsmarkører.
Hvor er vi? Hva er dette? Hva blir sagt? Svarene setter du i containere som kan være for eksempel skilt eller talebobler.

9. Øv deg på å tegne piler og veier.
Piler og veier er nyttige ikoner i veiledning. De kan også utvikles til å bli såkalte templates. Det er prefabrikerte illustrasjoner som tegnes på forhånd, og som blir fylt ut under veiledningen. Dette er en veldig effektiv måte å arbeide med tegninger på, hvis du i starten er usikker på hvordan du tegner «live».

10. Husk ord.
Det handler ikke kun om bilder i visuell fasilitering. Det er kombinasjonen av ord og bilder som er det spesielle. La hverken ord eller ikoner stå alene.