Bruk flere digitale verktøy i veiledningen

Article tema
Bruk flere digitale verktøy i veiledningen

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi tilpasset og fleksibel karriereveiledning til den enkelte veisøker? Da er denne webinarserien noe for deg.

Serien består av tre webinarer. De holdes av Anne-Lene Andresen, seniorrådgiver i Kompetanse Norge.

- Hovedhensikten med webinarene er å motivere dere og bevisstgjøre dere i forhold til å bruke digitale verktøy i veiledningen, sier Andresen i webinarserien.

Integrert veiledning

Webinarene er inspirert av professor Tristram Hooley og begrepet integrert veiledning. Det vil si kombinasjonen av ansikt til ansikt- og digital veiledning.

- Det er forsket lite på det å bruke digitale verktøy i karriereveiledningen. Men det er forsket desto mer på det å bruke digitale verktøy i utdanningssektoren. Og der viser det seg at det er kombinasjonen av det digitale og ansikt til ansikt som har aller størst effekt for hver enkelt elev. Eller for hver enkelt veisøker i vår verden. Så det er hovedmotivasjonen for å tenke integrert, sier Andresen.

I webinarene får du eksempler på hvordan du kan legge opp slike integrerte veiledningsløp. Webinarene gir ikke opplæring i bruk av ulike verktøy, men du får tips og idéer til hvordan du kan integrere ulike verktøy og plattformer. Webinarene bygger logisk på hverandre, derfor anbefaler vi at du følger webinar én før du tar nummer to og tre.

Webinar 1: Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt imellom?

Hva sier forskningen om digital karriereveiledning? Hvordan ser du på din rolle som «digital» karriereveileder? I dette webinaret ønsker vi å få en felles forståelse for digital karriereveiledning, og bevisstgjøre din rolle som veileder og valg av verktøy. Vi vil ta opp relevante problemstillinger som bør vurderes for å integrere digital karriereveiledning med ansikt til ansikt-veiledning.

Her kan du se webinaret.

Webinar 2: Digital karriereveiledning – om bruk av video i veiledningen

Hvordan kan du på en god måte integrere bruk av videosamtaler og -tilbakemeldinger i karriereveiledningen? Hva er det viktig å tenke på når du veileder digitalt? I dette webinaret vil vi dele erfaringer med bruk av video, og snakke om fordeler og ulemper ved bruk både en til en og i gruppe.

Her kan du se webinaret.

Webinar 3: Skriftlig digital karriereveiledning – med fokus på bruk av chat

Hvilke muligheter kan det skriftlige mediet gi i karriereveiledning? Er det mulig å veilede «ordentlig» ved bruk av chat? I dette webinaret vil vi ha fokus på skriftlig, digital karriereveiledning, og hvilke erfaringer som er gjort på feltet. Du vil få tips om hva det er viktig å vurdere før du setter i gang eller om du allerede har begynt med veiledning via chat.

Her kan du se webinaret.

Bilde
Illustrasjonsbilde webinar om digital karriereveiledning
Bildetekst
Anne-Lene Andresen forteller i webinarene hvordan du kan integrere digitale verktøy i veiledningen.

Webinar om digital karriereveiledning

Kompetanse Norge står bak webinarserien, som ble holdt i november og desember med deltakere fra de offentlige karrieresentrene. Opptakene fra webinarene er nå åpne for alle.

Anne-Lene Andresen, som holder webinarene, har samfunnsvitenskapelig master med videreutdanning i PPU og karriereveiledning.

Hun har lang erfaring fra studie- og karriereveiledning, både fra høyere utdanning og som leder for et karrieresenter.

Les mer hos Kompetanse Norge.