Rådgiverforums landskurs

Til kalenderoversikt
Rådgiverforums landskurs

Bærekraftig utvikling er tema for landskurset 2023, og det gir en blanding av praktiske informasjon og forskningsbasert kunnskap innen ulike områder som angår oss i vårt virke.
I løpet av en hel, og to halve dager vil vi få påfyll av kunnskap og innsikt.
Av de spørsmålene vi har stilt når vi har satt sammen programmet er:

Læreplassgaranti; hva innebærer den? Robin Hansen som har utarbeidet den for Nordland fylkeskommune, redegjør for hvilke muligheter og utfordringer den gir, og hvilke forutsetninger og begrensninger ligger i den.

Hva innebærer fullføringsreformen, og hvilke konsekvenser får den for unge voksne, lærere og næringslivet? Og hvilke følger får det for Oppfølgingstjenestens oppgaver?

Hva må vi ha av sosio-emosjonell kompetanse for å være en "bærekraftig" karriereveileder?


Hvilke endringer får vi i inntaksreglene for høyere utdanning?

Hvordan bruke karriereknappene?

Problemstillingen rundt uønsket skolefravær og frafall i videregående opplæring; hvilke tiltak er det erfaringer med?

Elev og lærlingombud i Nordland; hvordan ser han på opplærings-systemet vårt?

Jenter i forsvaret, utdanningsmuligheter og karriere. Likestillingsutfordringene som har vært i mediebildet.

Spiseforstyrrelser og psykisk helse; forebygging og behandling av dette.

Hvordan få hele skolen til å ta ansvar for karrierelæring?

Legg til i kalender 2023-09-20 09:00:00 2023-09-22 15:00:00 Rådgiverforums landskurs Bærekraftig utvikling er tema for landskurset 2023, og det gir en blanding av praktiske informasjon og forskningsbasert kunnskap innen ulike områder som angår oss i vårt virke.I løpet av en hel, og to halve dager vil vi få påfyll av kunnskap og innsikt. Av de spørsmålene vi har stilt når vi har satt sammen programmet er:Læreplassgaranti; hva innebærer den? Robin Hansen som har utarbeidet den for Nordland fylkeskommune, redegjør for hvilke muligheter og utfordringer den gir, og hvilke forutsetninger og begrensninger ligger i den.Hva innebærer fullføringsreformen, og hvilke konsekvenser får den for unge voksne, lærere og næringslivet? Og hvilke følger får det for Oppfølgingstjenestens oppgaver? Hva må vi ha av sosio-emosjonell kompetanse for å være en "bærekraftig" karriereveileder?Hvilke endringer får vi i inntaksreglene for høyere utdanning?Hvordan bruke karriereknappene? Problemstillingen rundt uønsket skolefravær og frafall i videregående opplæring; hvilke tiltak er det erfaringer med?Elev og lærlingombud i Nordland; hvordan ser han på opplærings-systemet vårt?Jenter i forsvaret, utdanningsmuligheter og karriere. Likestillingsutfordringene som har vært i mediebildet.Spiseforstyrrelser og psykisk helse; forebygging og behandling av dette.Hvordan få hele skolen til å ta ansvar for karrierelæring? Storgaten 2, 8006 Bodø Veilederforum.no Rådgiverforum Norge Europe/Oslo public
Dato
-
Arrangør
Rådgiverforum Norge
Adresse
Storgaten 2, 8006 Bodø