Rådgiverforums landskurs

Til kalenderoversikt
Rådgiverforums landskurs

Bærekraftig utvikling er tema for landskurset 2023, og det gir en blanding av praktiske informasjon og forskningsbasert kunnskap innen ulike områder som angår oss i vårt virke.
I løpet av en hel, og to halve dager vil vi få påfyll av kunnskap og innsikt.
Av de spørsmålene vi har stilt når vi har satt sammen programmet er:

Læreplassgaranti; hva innebærer den? Robin Hansen som har utarbeidet den for Nordland fylkeskommune, redegjør for hvilke muligheter og utfordringer den gir, og hvilke forutsetninger og begrensninger ligger i den.

Hva innebærer fullføringsreformen, og hvilke konsekvenser får den for unge voksne, lærere og næringslivet? Og hvilke følger får det for Oppfølgingstjenestens oppgaver?

Hva må vi ha av sosio-emosjonell kompetanse for å være en "bærekraftig" karriereveileder?

Hvilke endringer får vi i inntaksreglene for høyere utdanning?

Hvordan bruke karriereknappene?

Problemstillingen rundt uønsket skolefravær og frafall i videregående opplæring; hvilke tiltak er det erfaringer med?

Elev og lærlingombud i Nordland; hvordan ser han på opplærings-systemet vårt?

Jenter i forsvaret, utdanningsmuligheter og karriere. Likestillingsutfordringene som har vært i mediebildet.

Spiseforstyrrelser og psykisk helse; forebygging og behandling av dette.

Hvordan få hele skolen til å ta ansvar for karrierelæring?

Legg til i kalender 2023-09-20 09:00:00 2023-09-22 15:00:00 Rådgiverforums landskurs Bærekraftig utvikling er tema for landskurset 2023, og det gir en blanding av praktiske informasjon og forskningsbasert kunnskap innen ulike områder som angår oss i vårt virke. I løpet av en hel, og to halve dager vil vi få påfyll av kunnskap og innsikt. Av de spørsmålene vi har stilt når vi har satt sammen programmet er: Læreplassgaranti; hva innebærer den? Robin Hansen som har utarbeidet den for Nordland fylkeskommune, redegjør for hvilke muligheter og utfordringer den gir, og hvilke forutsetninger og begrensninger ligger i den. Hva innebærer fullføringsreformen, og hvilke konsekvenser får den for unge voksne, lærere og næringslivet? Og hvilke følger får det for Oppfølgingstjenestens oppgaver? Hva må vi ha av sosio-emosjonell kompetanse for å være en "bærekraftig" karriereveileder? Hvilke endringer får vi i inntaksreglene for høyere utdanning? Hvordan bruke karriereknappene? Problemstillingen rundt uønsket skolefravær og frafall i videregående opplæring; hvilke tiltak er det erfaringer med? Elev og lærlingombud i Nordland; hvordan ser han på opplærings-systemet vårt? Jenter i forsvaret, utdanningsmuligheter og karriere. Likestillingsutfordringene som har vært i mediebildet. Spiseforstyrrelser og psykisk helse; forebygging og behandling av dette. Hvordan få hele skolen til å ta ansvar for karrierelæring? Storgaten 2, 8006 Bodø Veilederforum.no Rådgiverforum Norge Europe/Oslo public
Dato
-
Arrangør
Rådgiverforum Norge
Adresse
Storgaten 2, 8006 Bodø