Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Til kalenderoversikt
Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Hvilken rolle kan karriereveiledningstjenestene spille i det globale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål? Har målene noe å tilføre utviklingen av karriereveiledningstjenestene? Og hvilke dilemmaer oppstår hvis karriereveiledning skal bidra i å nå bærekraftsmålene, samtidig som veilederne ikke skal styre veisøkere mot et spesifikt utdanningsvalg?  

På konferansen vil vi sammen løfte disse spørsmålene gjennom faglige foredrag, erfaringsdeling, samtaler på scenen samt aktiviteter og diskusjoner med andre deltakere, enten du sitter rundt bordene i salen eller deltar på konferansen digitalt. Nasjonal karriereveiledningskonferanse arrangeres for fjerde gang, og er en faglig møteplass for alle som jobber med og er interessert i karriereveiledning, enten du er praktiker, leder eller har ansvar for karriereveiledningstjenester på andre måter. 

Mye av arbeidet som gjøres i karriereveiledningsfeltet relaterer seg til og støtter oppunder flere av FNs bærekraftsmål. Karriereveiledning har blant annet en viktig rolle å spille i arbeidet med målene: 

 • Mål 1: Utrydde fattigdom 
 • Mål 3: God helse og livskvalitet 
 • Mål 4: God utdanning 
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene 
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 
 • Mål 10: Mindre ulikhet 

Er tjenestene bevisst disse målene? Hvordan kan praktikere, ledere og de som arbeider på systemnivå jobbe for å synliggjøre det gode arbeidet som allerede gjøres og løfte blikket for å se enda flere muligheter og innsatsområder? 

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. For å nå bærekraftsmålene innen 2030, er tilgang til karriereveiledning av høy kvalitet viktigere enn noensinne. 

Deltakerne vil:

 • Få nye perspektiver på karriereveiledning i en bredere samfunnsmessig sammenheng 

 • Reflektere over ulike perspektiver og mulige problemstillinger knyttet til karriereveiledning og bærekraftsmålene 

 • Diskutere hvordan man som praktiker, leder eller systemeier kan jobbe med FNs bærekraftsmål  

 • Bli bevisst på hva som allerede gjøres på karriereveiledningsfeltet i tråd med bærekraftsmålene 

 • Møte kollegaer og fagfolk fra ulike sektorer  

Legg til i kalender 2023-11-06 11:00:00 2023-11-07 16:00:00 Nasjonal karriereveiledningskonferanse Hvilken rolle kan karriereveiledningstjenestene spille i det globale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål? Har målene noe å tilføre utviklingen av karriereveiledningstjenestene? Og hvilke dilemmaer oppstår hvis karriereveiledning skal bidra i å nå bærekraftsmålene, samtidig som veilederne ikke skal styre veisøkere mot et spesifikt utdanningsvalg?   På konferansen vil vi sammen løfte disse spørsmålene gjennom faglige foredrag, erfaringsdeling, samtaler på scenen samt aktiviteter og diskusjoner med andre deltakere, enten du sitter rundt bordene i salen eller deltar på konferansen digitalt. Nasjonal karriereveiledningskonferanse arrangeres for fjerde gang, og er en faglig møteplass for alle som jobber med og er interessert i karriereveiledning, enten du er praktiker, leder eller har ansvar for karriereveiledningstjenester på andre måter.  Mye av arbeidet som gjøres i karriereveiledningsfeltet relaterer seg til og støtter oppunder flere av FNs bærekraftsmål. Karriereveiledning har blant annet en viktig rolle å spille i arbeidet med målene:  Mål 1: Utrydde fattigdom  Mål 3: God helse og livskvalitet  Mål 4: God utdanning  Mål 5: Likestilling mellom kjønnene  Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.  Mål 10: Mindre ulikhet  Er tjenestene bevisst disse målene? Hvordan kan praktikere, ledere og de som arbeider på systemnivå jobbe for å synliggjøre det gode arbeidet som allerede gjøres og løfte blikket for å se enda flere muligheter og innsatsområder?  Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. For å nå bærekraftsmålene innen 2030, er tilgang til karriereveiledning av høy kvalitet viktigere enn noensinne.  Deltakerne vil: Få nye perspektiver på karriereveiledning i en bredere samfunnsmessig sammenheng  Reflektere over ulike perspektiver og mulige problemstillinger knyttet til karriereveiledning og bærekraftsmålene  Diskutere hvordan man som praktiker, leder eller systemeier kan jobbe med FNs bærekraftsmål   Bli bevisst på hva som allerede gjøres på karriereveiledningsfeltet i tråd med bærekraftsmålene  Møte kollegaer og fagfolk fra ulike sektorer   Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen Veilederforum.no Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Europe/Oslo public
Dato
-
Arrangør
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Adresse
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen