Læring i Nord 2023: Verdsetting av all kompetanse?

Til kalenderoversikt
 - 
Læring i Nord 2023: Verdsetting av all kompetanse?

På Læring i Nord 2023 er det fokus på realkompetansevurdering/validering som inngang til opplæring og utdanning. For å møte etterspørselen etter kompetanse nå og i fremtiden, må tilfanget av kvalifisert arbeidskraft økes gjennom flere innganger til utdanning og kompetanse.

På den digitale konferansen Læring i nord belyser vi hvert år utvalgte og aktuelle tema som følger målsetningene i European Skills Agenda og Nordisk ministerråds Visjon 2030 , og denne konferansen er et av de norske arrangementene som markerer det europeiske kompetanseåret. Læring i nord er en arena for deling av kunnskap og erfaringer om og fra sektoren for veiledning, opplæring og utdanning for voksne innenfor og utenfor det formelle utdanningssystemet på tvers av både nordiske og andre europeiske land.

Legg til i kalender 2023-10-26 12:00:00 2023-10-26 15:00:00 Læring i Nord 2023: Verdsetting av all kompetanse? På Læring i Nord 2023 er det fokus på realkompetansevurdering/validering som inngang til opplæring og utdanning. For å møte etterspørselen etter kompetanse nå og i fremtiden, må tilfanget av kvalifisert arbeidskraft økes gjennom flere innganger til utdanning og kompetanse. På den digitale konferansen Læring i nord belyser vi hvert år utvalgte og aktuelle tema som følger målsetningene i European Skills Agenda og Nordisk ministerråds Visjon 2030 , og denne konferansen er et av de norske arrangementene som markerer det europeiske kompetanseåret. Læring i nord er en arena for deling av kunnskap og erfaringer om og fra sektoren for veiledning, opplæring og utdanning for voksne innenfor og utenfor det formelle utdanningssystemet på tvers av både nordiske og andre europeiske land. Veilederforum.no PALE Norge (European Platform for Adult Learning and Education) og NVL Norge (Nordisk nettverk for voksnes læring), i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Europe/Oslo public
Dato
 - 
Arrangør
PALE Norge (European Platform for Adult Learning and Education) og NVL Norge (Nordisk nettverk for voksnes læring), i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)