Kunnskapsprat: Mangfold i høyere utdanning?

Til kalenderoversikt
 - 
Kunnskapsprat: Mangfold i høyere utdanning?

Norske universiteter og høyskoler skal være åpne for alle – men er de det virkelig? Seks av ti som starter høyere utdanning er kvinner, og slik har det vært i over 20 år. Hvor blir det av mennene, spesielt i lærerutdanningen? Samtidig ser vi at unge med innvandrerforeldre topper statistikken for høyere utdanning. Men hvorfor velger de ikke læreryrket?

Velkommen til vår digitale Kunnskapsprat, torsdag 20. juni kl. 10.00–11.00.

Aller først presenterer vi hovedfunn fra årets Tilstandsrapport for høyere utdanning. I denne årlige rapporten samler vi tall for hele UH-sektoren, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra en rekke kilder.

Så inviterer vi til panelsamtale. Her møter du sentrale aktører i kunnskapssektoren til samtale om flere aktuelle problemstillinger:

  • Hva mener vi med mangfold i høyere utdanning – og hva vil vi med det?
  • Unge kvinner velger i større grad enn menn å ta høyere utdanning: hvordan vil det prege utviklingen av akademia og arbeidslivet framover?
  • Kvinneandelen blandt professorer er økende. Hvilken betydning har dette?
  • Menn og nordmenn med innvandererbakgrunn er underrepresentert i lærerutdanningene. Bør vi bekymre oss?
  • Hva gjør norske utdanningsinstitusjoner som er gode på mangfold? Hva ser de som muligheter og utfordringer?

Arrangementet blir tegnspråktolket.

Velkommen til Kunnskapsprat!

Legg til i kalender 2024-06-20 10:00:00 2024-06-20 11:00:00 Kunnskapsprat: Mangfold i høyere utdanning? Norske universiteter og høyskoler skal være åpne for alle – men er de det virkelig? Seks av ti som starter høyere utdanning er kvinner, og slik har det vært i over 20 år. Hvor blir det av mennene, spesielt i lærerutdanningen? Samtidig ser vi at unge med innvandrerforeldre topper statistikken for høyere utdanning. Men hvorfor velger de ikke læreryrket?Velkommen til vår digitale Kunnskapsprat, torsdag 20. juni kl. 10.00–11.00.Aller først presenterer vi hovedfunn fra årets Tilstandsrapport for høyere utdanning. I denne årlige rapporten samler vi tall for hele UH-sektoren, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra en rekke kilder.Så inviterer vi til panelsamtale. Her møter du sentrale aktører i kunnskapssektoren til samtale om flere aktuelle problemstillinger:Hva mener vi med mangfold i høyere utdanning – og hva vil vi med det?Unge kvinner velger i større grad enn menn å ta høyere utdanning: hvordan vil det prege utviklingen av akademia og arbeidslivet framover?Kvinneandelen blandt professorer er økende. Hvilken betydning har dette?Menn og nordmenn med innvandererbakgrunn er underrepresentert i lærerutdanningene. Bør vi bekymre oss?Hva gjør norske utdanningsinstitusjoner som er gode på mangfold? Hva ser de som muligheter og utfordringer?Arrangementet blir tegnspråktolket.Velkommen til Kunnskapsprat! Veilederforum.no HK-dir Europe/Oslo public
Dato
 - 
Arrangør
HK-dir