Karriereveiledningskonferansen 2022

Til kalenderoversikt
Karriereveiledningskonferansen 2022

"Karriereveildningsfeltet står nå under store endringer. Nasjonalt, tverrsektorielt, kvalitetsrammeverk for karriereveiledning gir mangfoldet av aktører mulighet til en felles faglig tilhørighet. Nytt lovverk påvirker fokus og ansvar, hvor mangfold og tilhøringhet er sentralt i utvikling av en helhetlig karrieretjeneste i Norge. I tillegg et arbeidsmarked i endring, både som følge av en pandemi, men og strukturelle endringer som utfordrer perspektivet på mangfold og tilhørighet i arbeidslivet.

Spennede tider krever ny kunnskap, og ikke minst muligheten til å diskutere med andre karriereveiledere som står i de samme endringene. Vi samler fagfeltet i mai 2022, og byr på ny forskning, ny kunnskap og ikke minst nettverksbygging med kolleger fra hele landet," skriver Fagfokus på nettsiden sin. 

Legg til i kalender 2022-05-12 10:00:00 2022-05-13 14:15:00 Karriereveiledningskonferansen 2022 "Karriereveildningsfeltet står nå under store endringer. Nasjonalt, tverrsektorielt, kvalitetsrammeverk for karriereveiledning gir mangfoldet av aktører mulighet til en felles faglig tilhørighet. Nytt lovverk påvirker fokus og ansvar, hvor mangfold og tilhøringhet er sentralt i utvikling av en helhetlig karrieretjeneste i Norge. I tillegg et arbeidsmarked i endring, både som følge av en pandemi, men og strukturelle endringer som utfordrer perspektivet på mangfold og tilhørighet i arbeidslivet. Spennede tider krever ny kunnskap, og ikke minst muligheten til å diskutere med andre karriereveiledere som står i de samme endringene. Vi samler fagfeltet i mai 2022, og byr på ny forskning, ny kunnskap og ikke minst nettverksbygging med kolleger fra hele landet," skriver Fagfokus på nettsiden sin.  Veilederforum.no Fagfokus Europe/Oslo public
Dato
-
Arrangør
Fagfokus