Individet i mengden: akademia i møte med generasjon Z

Til kalenderoversikt
Individet i mengden: akademia i møte med generasjon Z

Universitetet i Stavanger inviterer til studieveilederseminar i 2023.

UiS planlegger et spennende program med erfaringsutveksling, innlegg og paneldebatter. Programmet organiseres rundt tre tema, og vi utfordrer innledere og deltakere til å reflektere over sentrale spørsmål rundt disse: 

Tema 1 – Kommunikasjon: 

Hvordan skal universitetene kommunisere med nye og kommende studenter?  
Hvordan når vi ut med den informasjonen vi vet de trenger?  
Leser studiesøkere og studenter informasjon på nettsider og e-post, eller må vi tenke nytt? 

Tema 2 – Betingelser og vilkår for studentliv:

Fulltidsstudenten er omtrent en myte. De fleste jobber ved siden av studier – mange vender også tilbake til studier etter tid i arbeidslivet og med familie på lasset. Bo- og økonomisk situasjon påvirker også studentliv og prestasjoner.  
Hvordan kan og bør vi som læresteder møte og forholde oss til dette? 

Tema 3 – Tilrettelegging:

Mange ansatte i vår sektor opplever økende henvendelser og forventinger om tilrettelegging av undervisning og studiehverdag – også fritak fra faglige krav.  
Møter vi disse henvendelsene på en god nok måte?  
Skiller vi godt tilrettelegging fra forventninger om skreddersøm?

Legg til i kalender 2023-10-26 09:00:00 2023-10-27 15:00:00 Individet i mengden: akademia i møte med generasjon Z Universitetet i Stavanger inviterer til studieveilederseminar i 2023. UiS planlegger et spennende program med erfaringsutveksling, innlegg og paneldebatter. Programmet organiseres rundt tre tema, og vi utfordrer innledere og deltakere til å reflektere over sentrale spørsmål rundt disse:  Tema 1 – Kommunikasjon:  Hvordan skal universitetene kommunisere med nye og kommende studenter?   Hvordan når vi ut med den informasjonen vi vet de trenger?   Leser studiesøkere og studenter informasjon på nettsider og e-post, eller må vi tenke nytt?  Tema 2 – Betingelser og vilkår for studentliv: Fulltidsstudenten er omtrent en myte. De fleste jobber ved siden av studier – mange vender også tilbake til studier etter tid i arbeidslivet og med familie på lasset. Bo- og økonomisk situasjon påvirker også studentliv og prestasjoner.   Hvordan kan og bør vi som læresteder møte og forholde oss til dette?  Tema 3 – Tilrettelegging: Mange ansatte i vår sektor opplever økende henvendelser og forventinger om tilrettelegging av undervisning og studiehverdag – også fritak fra faglige krav.   Møter vi disse henvendelsene på en god nok måte?   Skiller vi godt tilrettelegging fra forventninger om skreddersøm? Olav V'S Gate 3, 4002 Stavanger Veilederforum.no Universitetet i Stavanger Europe/Oslo public
Dato
-
Arrangør
Universitetet i Stavanger
Adresse
Olav V'S Gate 3, 4002 Stavanger