Digitaliseringskonferansen 2024

Til kalenderoversikt
Digitaliseringskonferansen 2024

Kongens bord har fått en ny stol. Med nytt departement, ny statsråd og ny digitaliseringsstrategi skal det digitale Norge bygges. Årets konferanse skal handle om den nye nasjonale digitaliseringsstrategien.

Den digitale transformasjonen skjer nå, og den skjer fort. Fremtidens velferd står på spill, og behovet for samarbeid og handling er prekært. Vi har nå åpnet for påmelding til årets Digitaliseringskonferanse 18. og 19. juni og vi håper å se deg der.

På konferansen tar vi opp temaer som kunstig intelligens, EU-samarbeidet, digital inkludering, sammenhengende tjenester, deling og bruk av data, fellesløsninger, styring og finansiering, gevinstrealisering og sist, men ikke minst, kompetanse. Dette er temaer blant innspillene til den nye nasjonale strategien.

Disse møter du på konferansen

I tillegg til Jette Christensen som er årets konferansier, har vi med oss digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og daglig leder Peggy Hessen Følsvik i Landsorganisasjonen i Norge (LO) som representanter fra trepartssamarbeidet. Vi har med oss ledere i offentlig og privat sektor. Vi lanserer flere gjester frem mot konferansen.

Legg til i kalender 2024-06-18 09:00:00 2024-06-19 15:00:00 Digitaliseringskonferansen 2024 Kongens bord har fått en ny stol. Med nytt departement, ny statsråd og ny digitaliseringsstrategi skal det digitale Norge bygges. Årets konferanse skal handle om den nye nasjonale digitaliseringsstrategien.Den digitale transformasjonen skjer nå, og den skjer fort. Fremtidens velferd står på spill, og behovet for samarbeid og handling er prekært. Vi har nå åpnet for påmelding til årets Digitaliseringskonferanse 18. og 19. juni og vi håper å se deg der.På konferansen tar vi opp temaer som kunstig intelligens, EU-samarbeidet, digital inkludering, sammenhengende tjenester, deling og bruk av data, fellesløsninger, styring og finansiering, gevinstrealisering og sist, men ikke minst, kompetanse. Dette er temaer blant innspillene til den nye nasjonale strategien.Disse møter du på konferansenI tillegg til Jette Christensen som er årets konferansier, har vi med oss digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og daglig leder Peggy Hessen Følsvik i Landsorganisasjonen i Norge (LO) som representanter fra trepartssamarbeidet. Vi har med oss ledere i offentlig og privat sektor. Vi lanserer flere gjester frem mot konferansen. Veilederforum.no Digdir Europe/Oslo public
Dato
-
Arrangør
Digdir