Digital konferanse om fleksibel opplæring

Til kalenderoversikt
Digital konferanse om fleksibel opplæring

Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring?

Kompetanse Norge inviterer til gratis konferanse om fleksibel opplæring for alle som gir undervisning og veiledning til voksne – også ledere av utdanningsinstitusjoner vil finne relevante temaer på årets konferanse.

På årets konferanse kan du delta på plenumsinnlegg, workshoper og parallellsesjoner om livslang læring, digital relasjonsbygging, lydopptak og podkast som vurderingsform, casebasert læring for arbeidslivsrelevans, den nye lærer- og studentrollen, engasjerende kursdesign, utvikling av personalet, bruk av video i opplæring, digital og integrert karriereveiledning og andre spennende temaer.

Legg til i kalender 2020-09-17 02:00:00 2020-10-21 17:36:40 Digital konferanse om fleksibel opplæring Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Kompetanse Norge inviterer til gratis konferanse om fleksibel opplæring for alle som gir undervisning og veiledning til voksne – også ledere av utdanningsinstitusjoner vil finne relevante temaer på årets konferanse. På årets konferanse kan du delta på plenumsinnlegg, workshoper og parallellsesjoner om livslang læring, digital relasjonsbygging, lydopptak og podkast som vurderingsform, casebasert læring for arbeidslivsrelevans, den nye lærer- og studentrollen, engasjerende kursdesign, utvikling av personalet, bruk av video i opplæring, digital og integrert karriereveiledning og andre spennende temaer. Veilederforum.no Kompetanse Norge Europe/Oslo public
Dato
Arrangør
Kompetanse Norge