Min kompetansereise: Mimount Elatyaoui Kristensen

Article tema
Min kompetansereise: Mimount Elatyaoui Kristensen

Veilederforum.no har utviklet en ny serie som oppfølger til serien Månedens veileder: Min kompetansereise. Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge og deres kompetanse. Første person ut er Mimount Elatyaoui Kristensen i Spir Oslo.

Min kompetansereise er korte videointervjuer med veiledere i alle sektorer. Serien knytter seg opp mot kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, og første person ut er Mimount Elatyaoui Kristensen, teamleder AFT i Spir Oslo.

Kristensen trekker i intervjuet frem at en av hennes sterkeste kompetanser er å skape gode relasjoner til de menneskene hun møter. Hun peker også på følelsen av selvskryt som kom snikende da hun tok selvevalueringsverktøyet Min kompetanse, samtidig som hun opplevde det som bevisstgjørende: «Jeg kan så mye mer enn jeg tror, og det er gøy å få en bevissthet på det og. Og samtidig selvfølgelig se hva jeg ikke synes jeg er så trygg på.»

Se hele intervjuet med Mimount Elatyaoui:

Video file
Bilde
Portrett av kvinne og logoelementer for min kompetansereise.
Bildetekst
Mimount Elatyaoui Kristensen, teamleder AFT i Spir Oslo, deler sin kompetansereise.

Nasjonale kompetansestandarder for karriereveiledning

Min kompetanse