Mi kompetansereise: Frida Natland

Article tema
Mi kompetansereise: Frida Natland

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. I september møter du Frida Natland ved Karrieresenteret i Trøndelag.

Mi kompetansereise er korte videointervju med rettleiarar i alle sektorar med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver. Serien knyt seg opp mot kompetansestandardane i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing, og i september møter vi Frida Natland, karriererettleier ved Karrieresenteret i Trøndelag.

«Jeg var jo en sånn person som aldri visste selv hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg har på en måte alltid utsatt valg ved å velge den mest generelle veien,» fortel Natland om sin veg inn i karriererettleiinga. Høyr ho reflektere rundt eiga kompetansereise og korleis ho fekk jobben ho har i dag. I tillegg snakkar ho om kva slags kompetanse ho synest det er vanskeleg å bli god på og kva slags kompetanse ho ønsker å vidareutvikle.

Sjå heile intervjuet med Frida Natland:

Video file
Bilde
Portrett av Frida Natland ved Karrieresenteret i Trøndelag

Nasjonale kompetansestandardar for karriererettleiing

Mi kompetanse