Om veilederforum.no

Om veilederforum.no

Veilederforum.no er en nettressurs for deg som veileder om utdanning og karriere.

Utdanningsdirektoratet, Senter for IKT i utdanningen og Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk har gått sammen om å lage nettressursen.

Målet er å skape en ny nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere som bedrer koordineringen og kvaliteten på karriereveiledningsarbeidet, sikrer at karriereveiledere og rådgivere får enkel tilgang til felles, kvalitetssikret og relevant kunnskap og informasjon, og bidrar til et likeverdig karriereveiledningstilbud i fylkene.

Du kan kontakte veilederforum via redaksjonen@utdanning.no