Arbeidsinkludering - dette virker!

Til kalenderoversikt
Arbeidsinkludering - dette virker!

Arbeidsinkludering handler om å få inkludert personer og grupper i arbeidslivet. For personer som sliter med redusert arbeidsevne som følge av psykiske vansker, fysiske vansker eller andre typer funksjonsnedsettelser så vil ulike modeller være viktige. Konferanseplassen er opptatt av å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Denne konferansen vil presenterer metodevalg og inkluderingkompetanse som bidrar til dette.

Legg til i kalender 2021-12-02 09:30:00 2021-12-03 13:00:00 Arbeidsinkludering - dette virker! Arbeidsinkludering handler om å få inkludert personer og grupper i arbeidslivet. For personer som sliter med redusert arbeidsevne som følge av psykiske vansker, fysiske vansker eller andre typer funksjonsnedsettelser så vil ulike modeller være viktige. Konferanseplassen er opptatt av å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Denne konferansen vil presenterer metodevalg og inkluderingkompetanse som bidrar til dette. Quality Airport hotel Gardermoen Veilederforum.no Europe/Oslo public
Dato
-
Adresse
Quality Airport hotel Gardermoen