Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Oddmar N. Sjåvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 9. mars 2017, oppdatert 15. mars 2017
Portrettbilde av Oddmar N. Sjåvik
Navn:
Oddmar N. Sjåvik
Tittel:
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
100%
Arbeidssted:
Karrieresenteret Mo i Rana
Sted:
Mo i Rana

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

- Siden 2004

2. Hva slags utdanning har du?

- Hovedfag (mastergrad) i rådgivning og sosialt arbeid.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

- Jeg liker svært godt den daglige individuelle veiledningen, der man møter enkeltindividet og dets utfordringer omkring utdanning og arbeid. I veiledningssamtalen lever man i spennet mellom muligheter og begrensninger, som begge er viktige aspekter med tanke på å kunne forløse en karriereplan i samarbeid med den veisøkende.

For mange voksne synes det å handle mye om å få 24-timerslivet til å gå opp. Det handler om balansen mellom veisøkers egne behov, målsettinger og drømmer og hensynet til ens medmennesker, tidsaspektet og livssituasjonen for øvrig. I dette mulighetsrommet liker jeg godt å jobbe. 

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

- Primæroppgavene mine består i å delta i den daglige driften av Karrieresenteret, det vil si å bidra med veiledning av voksne som har behov for utdannings- og yrkesveiledning. Videre har jeg ansvaret for Karrieresenterets samarbeid med grunnskole og videregående opplæring. Her handler det mye om å være en pådriver og ressurs for å styrke «rådgivningen» i grunnopplæringen gjennom ulike tiltak og samarbeidsnettverk.

Med tiden har det også gått mer og mer tid til å drive kurs for ulike målgrupper, hovedsakelig på oppdrag fra NAV. Dette er for eksempel karriereveiledningsrelaterte kurs for ungdom som har falt ut av videregående opplæring, elever som ikke har fått læreplass eller av typen arbeidsforberedende kurs for minoritetsspråklige og så videre.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

- Med stadig økende mengde arbeidsoppgaver og ansvarsområder er det utfordrende å skulle holde seg faglig oppdatert innen et stort fagfelt som stadig er i endring, og samtidig levere en anstendig kvalitet. En stresset veileder er en dårlig veileder. Dette er nok en gjenkjennelig utfordring innen de fleste arbeidsmiljøer.

Jeg tenker det blir viktig å prioritere arbeidsoppgaver nøye. Det bli også viktig å ha et godt begrunnet og overveid «nei» på lur av og til, slik at det ikke går på kvaliteten løs når det kommer til ivaretakelse av karrieresenterets kjerneoppgaver.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

- Faglig utvikling oppnår vi kanskje best gjennom deltakelse i ulike fagsamlinger, konferanser og faglige nettverk. Å samarbeide tett med skolerådgivere, OT, NAV, opplæringskontor, PPT, arbeidslivsrepresentanter, samt andre karrieresentre og fagmiljøer, er viktig for ikke å stivne i egne rutiner.

Det å møtes formelt og uformelt bidrar til læring og utvikling, faglig inspirasjon og motivasjon og kan sette i sving gode ideer og legge grobunn for fruktbart samarbeid og utviklingsarbeid til nytte for ulike målgrupper. 

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

- Jeg er sertifisert i bruken av Profrådtesten, som er en relativt omfattende interessetest, som også utforsker aspekter som yrkespersonlighet, egenskaper, ferdigheter og verdier. Denne benytter jeg gjerne overfor godt voksne som føler at de står helt fast med tanke på veien videre.

I gruppeprosesser benytter jeg en rekke «verktøy» og oppgaver, men i den individuelle veiledningen er det nok dialogen som står i sentrum for meg.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

- Jeg er særlig opptatt av veiledning av minoritetsspråklige både på individ- og gruppenivå. Grunnet den urolige situasjonen i verden får vi flere og flere minoritetsspråklige til landet som trenger informasjon og veiledning omkring rettigheter, plikter og muligheter innen utdanning og arbeid.

Her trenger vi mye påfyll av kunnskap og gode samarbeidsrutiner mellom relevante instanser. Utdanning og jobb utgjør en viktig og stor del av veien til et selvstendig og verdig liv.

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder, mars logo

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Ta kontakt med Sigve Nedredal på mail sigve.nedredal@iktsenteret.no eller på telefon 900 24 687.