aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Offentlig og kvalitetssikret
Senter for IKT i utdanningen
  • Veiledning individuelt og for grupper. Fremgangsmåter og verktøy.
  • Fagstoff, kompetanseheving og internasjonale ressurser.
  • Utdanning i inn- og utland. Rettigheter og tjenester for elever og studenter.
  • Yrker, bransjer, arbeidsliv og karriere.
  • Aktører, publikasjoner og lovverk på karriereveiledningsfeltet.
  • Undervisnings- og kursopplegg, ressurser og aktuelle satsninger.

Delingsarena

Ta i bruk tips og ressurser fra vår delingsarena! Du finner mange tema for ulike målgrupper.

Aktuelt

Bilde av to hender på et bord.

Fra studier til arbeidsliv: Får nyutdannede mastere jobb?

20. september 2016

Siden årtusenskiftet er antall studenter som avlegger mastergrad eller tilsvarende omtrent fordoblet. Har den store økningen i antallet mastere gjort at nyutdannede ikke får relevant jobb? NIFUs kandidatundersøkelse viser at dette i liten grad er tilfelle.