Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Veiledningsmøtet
Veiledning individuelt og for grupper. Fremgangsmåter og verktøy.
Bilde av lyskryss stolpe
Hva gjør du som veileder når veisøkeren virker utilpass og veiledningsprosessen stopper opp? Anna Kristoffersen reflekterer over utfordringene ved å bidra til læring og samtidig ivareta veisøkerens verdighet.
Tre personer snakker sammen rundt et bord.
Ved å bruke tolk i veiledningssamtale med en person som har svake norskkunnskaper kan du unngå dobbeltarbeid, dårlige veivalg og misforståelser. Det er mange gode grunner til å bruke tolk.
Kvinne i lotusstilling foran en solnedgang
I denne etikkstafetten deler Siri Haugen sine erfaringer med fokus på veilederens selvutvikling i kompetansehevingstilbud for veiledere. Hun spør om vi risikerer å bevege oss for langt inn i terapiens verden.
Seksjonsleder Cathinka Fritzvold Hatlem i Vox
Arbeidet med de etiske retningslinjene for de fylkesvise karrieresentre er nå ferdigstilt. Se også etiske retningslinjene som er utarbeidet av andre organisasjoner.
Hånd strekker seg mot en fugl på himmelen
Mange karriereveiledere kjenner på ønsket om å skape håp hos veisøker. Men om du vil skape håp av ingenting, kan det forsterke følelsen av håpløshet. Solveig Botnen Eide utforsker håpet i veiledningen.
Gideon Arulmani
- Mange asiatar som kjem til eit I-land, reknar det som mottakarlandet sitt ansvar å skaffe jobb til den som kjem. Gideon Arulmani frå India har fleire eksempel å dele med norske rettleiarar som møter vegsøkjarar frå andre land.
Alvorlig mann i dress som prater til kvinne med ryggen til.
Veileder forventer å møte en person med svært gode karrierehåndteringsferdigheter. Veisøker håper på et jobbtilbud fra veileder.
Jente med asiatisk utseende som ser forvirret ut.
I vestlige samfunn er valgfrihet for hver enkelt en selvfølge. I andre samfunn kan individuelle karrierevalg faktisk skape frykt hos veisøker. Valg eller skjebne? Clare Seville reflekterer om veiledning i ulike kulturelle kontekster.
Forsker Rie Thomsen
- Karrierekompetanse dreier seg ikke om at vi skal gjøre større eller mer karriere. Det handler om å få grep om hva vi ønsker i livet og handle deretter, sier forsker Rie Thomsen. Hun har tatt for seg CMS i et nordisk perspektiv.
Ung mann med briller i jobbintervju
Godt rettleiing om utdanning og yrke gjer vegsøkar betre rusta til å ta riktige val for seg sjølv og si framtid. Men korleis skal du rettleie ein ungdom med nedsett funksjonsevne?

Aktuelt

Månadens rettleiar: april

Månadens rettleiar: Erna Holvik

14. april 2019

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Erna Viken Holvik frå Geilo barne- og ungdomsskule.