Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om eksterne nyheter

Her er en oversikt over nyheter om karriereveiledning fra eksterne sider. Denne nyhetsstrømmen henter automatisk nyheter fra sider som Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Rådgiverforum og Kompetanse Norge.

Veilederforum har ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Eksterne nyheter

(Google Alerts - 20.03.2019 - 18:15)
Det har vært holdt møter mellom rådgiver oppvekst og rektorene på skolene, for å sikre en god overgang både faglig og sosialt til ny skole for elevene, ...
(Google Alerts - 20.03.2019 - 13:00)
Undervisningsbygg har eieransvaret for Oslo kommunes skole- og ... Være kommunikasjonsfaglig rådgiver for hele virksomheten, utarbeide ...
(Google Alerts - 20.03.2019 - 07:00)
Har fullført UEFA sin a-utdanning ... Hans Knutsen, Øivind Nilsen, Peter Engelbrektsson, Jan Roar Saltvik og Magnus Johansson som veiledere.
(Google Alerts - 19.03.2019 - 20:41)
For å bli veileder, må man læres opp av en trener med godkjent Icdp-utdanning. Bufdir har en avtale med stiftelsen som eier programmet, om å ...
(Google Alerts - 19.03.2019 - 17:41)
Frem til 10. april skal 20 utvalgte skoler forske på en rekke ulike ... Forskerkontakten veileder elevene om hva som kjennetegner et godt ...
(Google Alerts - 19.03.2019 - 14:30)
Mandag 18. mars tok Reynir H. Rrafnkelsson over som rektor på Gard skole. ... som rådgiver på skoleområdet til den nye arbeidshverdagen på Gard.
(Google Alerts - 19.03.2019 - 12:32)
Inntil 2 rådgivere/ seniorrådgivere ved skoleadministrativt senter for Sør- Helgeland. Kommunene på Sør- Helgeland har gått sammen om å forvalte ...
(Google Alerts - 18.03.2019 - 20:01)
Terje Knutzen er rådgiver ved Aust-Lofoten VGS. ... I Nordland er tanken at elever med voksenrett til videregående utdanning skal tas hånd om av ...
(Google Alerts - 18.03.2019 - 16:45)
Alle yrker har fordeler og ulemper, men det kommer an på øyet som ser. ... Snakk gjerne med rådgiver på skolen om dette, og les på utdanning.no :).
(Google Alerts - 18.03.2019 - 15:28)
Ta kontakt med rådgiver dersom det er noe du synese er vanskelig på skolen, eller hvis du trenger råd om valg av skole eller karriereveiledning ...
(Google Alerts - 18.03.2019 - 13:33)
Fem elever ved Nord-Østerdal videregående skole ble hyllet for sin innsats med ... Det er ifølge rådgiver Kristin Aas-Berntsen i Ungt entreprenørskap veldig ... helt sia første gullbillett ble delt ut på skolen. den gikk til Harmoni UB.
(Google Alerts - 18.03.2019 - 11:18)
I denne boken gir hun en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn ...
(Google Alerts - 18.03.2019 - 09:53)
Gjennom god veiledning fra foreldre vil barnet godta å ta med alle guttene eller jentene eller lignende, i barnehagen eller på skolen, mener Sunde.
(Google Alerts - 18.03.2019 - 06:26)
De forteller om barn som kjeder seg på skolen fordi de allerede kan det som ... Han er rådgiver for Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn, som ...
(Google Alerts - 18.03.2019 - 06:03)
Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole innen digital ... En fast stilling og et vikariat som rådgiver evt. som førstekonsulent.