Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om eksterne nyheter

Her er en oversikt over nyheter om karriereveiledning fra eksterne sider. Denne nyhetsstrømmen henter automatisk nyheter fra sider som Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Rådgiverforum og Kompetanse Norge.

Veilederforum har ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Eksterne nyheter

(Google Alerts - 09.12.2019 - 12:23)
Dette bør gjeninnføres som et krav i veilederen for skolegudstjenester. ... Kritikere av aktiv påmelding har fremholdt at norsk skole vanligvis bare har et ...
(Google Alerts - 09.12.2019 - 08:57)
Karakterene og det de står i kunne vært hentet direkte ut fra skolen hvor jeg selv jobber som rådgiver og lærer, og flere andre skoler jeg har fått ...
(Google Alerts - 08.12.2019 - 06:21)
Utdannet veiledere i håndtering av vold og trusler ... Disse skal veilede og lære kolleger å forebygge og håndtere vold og trusler på sin arbeidsplass, ... TFF Busklia/Sentralbaneveien, TFF Bjørkelunden/Skogkanten og Leknes skole.
(Google Alerts - 07.12.2019 - 16:33)
Han har fått permisjon tilsvarende fra lærestillingen ved Andenes skole. ... I prosjektgruppa har Seines med seg Johansen og skolefaglig rådgiver ...
(Google Alerts - 07.12.2019 - 07:56)
Det forslås også kutt på 300.000 kroner til fysioterapeut, en rådgiver på skolen som er et kutt på 300.000 kroner, samt en ungdomskoordinator med ...
(Google Alerts - 06.12.2019 - 12:15)
Knapt noen annen skole i landet forbereder elevene sine bedre på å bli ... For eksempel får elevene våre kortere veiledning enn studentene på ...
(Google Alerts - 06.12.2019 - 04:33)
Jeg trivdes ikke på skolen og droppet ut, forteller Daniel (20) som bor et ... Heller ikke da han ble oppringt av en rådgiver ved Gauldal videregående ...
(Google Alerts - 05.12.2019 - 13:54)
En karriereveiledning kan hjelpe deg å planlegge utdanning og yrkeskarriere ut fra dine evner og interesser, muligheter og evt. arbeidshindringer.
(Google Alerts - 05.12.2019 - 10:33)
Årlig «Miljøuke» i samarbeid med Rød skole. ... Å ha nyttehage knyttet til en skole forsterker viktigheten av å dyrke og spise i sesong. ... Rådgivning og kursvirksomhet fra erfarne skolehagedrivere vil være en viktig del av oppstart og ...
(Google Alerts - 04.12.2019 - 23:07)
Oppfølging av eksterne rådgivere, brukerkoordinering, budsjettering og ... Stillingen krever høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante ...
(Google Alerts - 04.12.2019 - 15:03)
Da skolefaglig rådgiver, Ole Johansen i oppvekst og kulturadministrasjonen la fram tallene på rektormøtet ble han møtt med applaus da resultatene for ...
(Google Alerts - 04.12.2019 - 11:18)
I tillegg får kandidaten råd og veiledning om veien videre. Hensikten ... Samtidig har bare tre prosent av unge flyktninger tilgang til høyere utdanning.
(Google Alerts - 04.12.2019 - 07:56)
For de som lurer på hvilke fag de skal ta eller om de kan begynne allerede i januar, har Sonans tilgjengelige rådgivere ved alle skoler. – Rådgiveren ...
(Google Alerts - 04.12.2019 - 05:52)
I en oppdatert veileder fra Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester fra 25.februar 2019, står følgende: «Skolene er oppfordret til å legge til rette ...
(Google Alerts - 03.12.2019 - 16:22)
Relevant høyere utdanning på minimum Bachelornivå. ... men solid erfaring fra prosjektledelse, fagansvar og/eller som rådgiver på strategisk nivå kan ...