Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om eksterne nyheter

Her er en oversikt over nyheter om karriereveiledning fra eksterne sider. Denne nyhetsstrømmen henter automatisk nyheter fra sider som Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Rådgiverforum og Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Veilederforum har ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Eksterne nyheter

(Google Alerts - 17.11.2018 - 09:26)
Helsesøster Anne Bentzrød og sexologisk rådgiver og sykepleier Anders ... Det er mulig å få en god utdanning og en jobb du trives med, selv om du ...
(Google Alerts - 17.11.2018 - 06:03)
... «Årets nettpedagog 2018» som deles ut av Fleksibel utdanning Norge. ... veiledning for skoleledere, slik at rektorene på den enkelte skole kan sette ...
(Google Alerts - 16.11.2018 - 19:56)
Nå skal de ut i samfunnet og få seg jobb eller begynne på utdanning. ... Programrådgiverne veileder og følger opp den enkelte deltager. Det er en ...
(Google Alerts - 16.11.2018 - 09:03)
Alle skoler bør tilby skolegudstjeneste og et likeverdig alternativ for elever som ikke vil gå i kirken. Det slås fast i en ny veileder for skolegudstjenester ...
(Google Alerts - 15.11.2018 - 21:03)
Hun er rådgiver ved Åsane videregående skole som har ansvar for undervisningen av de innsatte. – Disse elevene ønsker å gå på skole. Vi legger til ...
(Google Alerts - 15.11.2018 - 13:56)
Det kan også være mulig å gå veien om en yrkesutdanning på videregående skole, særlig på Elektrofag. Snakk gjerne med rådgiver på skolen din om ...
(Google Alerts - 15.11.2018 - 09:48)
Regjeringen er blitt enige med samarbeidspartiene Venstre og KrF om en ny veileder for skolegudstjenester. Artikkeltags. Les mer om: religion og ...
(Google Alerts - 14.11.2018 - 20:42)
... med på å løfte kompetansenivået og mestringsfølelse blant elever i norsk skole, sier rådgiver og lærer ved Sonans i Fredrikstad, Anders Olavesen.
(Google Alerts - 14.11.2018 - 19:22)
Kontorleder og rådgiver ved Sonans Utdanning Drammen, Trine Selmer, sier det er fint at de kan bidra med å trygge de som sliter og gruer seg til ...
(Google Alerts - 14.11.2018 - 16:21)
Vi har fått en veileder som gir en klar oppfording til skolene om å arrangere skolegudstjeneste for barn. Dette handler om den historiske innsikten man ...
(Google Alerts - 14.11.2018 - 13:14)
Hovedendringene i veilederen er at der det tidligere het at skolene kan tilby skolegudstjenester, står det nå at skolene «er oppfordret» til å tilby ...
(Google Alerts - 14.11.2018 - 10:34)
Veilederen er revidert etter ønske fra Stortinget. Det har vært uro og uklarhet knyttet til gjennomføringen av skolegudstjenester enkelte steder. Den nye ...
(Google Alerts - 14.11.2018 - 10:33)
Alle skoler bør tilby skolegudstjeneste og et likeverdig alternativ for elever som ikke vil gå i kirken. Det slås fast i en ny veileder for skolegudstjenester.
(Google Alerts - 14.11.2018 - 09:33)
Mange har etterspurt en slik revidert veileder, og vi varslet allerede i vår at den ... Veilederen gir derfor kun noen rammer rundt skolegudstjenester, sier ...
(Google Alerts - 14.11.2018 - 09:22)
140 skoler deltatt. Skolene i prosjektet får tett oppfølging, opplæring og veiledning av veilederteam i en toårs periode. Veilederteamene består av ...