Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Udir søker fagpersoner til fagutvikling

Kjenner du noen som kan være med å fornye fagene i grunnskolen og videregående opplæring? Utdanningsdirektoratet (Udir) ønsker tips om relevante fagpersoner innen 5. mai.
Sigve Nedredal
Veilederforum
Opprettet 2. mai 2017, oppdatert 2. mai 2018

Utdanningsdirektoratet starter arbeidet med å fornye fagene i grunnskolen og videregående opplæring. Det vil si at de utvikler kjerneelementer i fag.

- Dette skal sikre at fagene får et relevant innhold og tydeligere prioriteringer, som skal gi muligheter for dybdelæring, skriver de.

Faget utdanningsvalg er blant de 14 fagene Utdanningsdirektoratet vil at faggruppene skal jobbe med.  

Ønsket kompetanse

Direktoratet ønsker representanter både fra universitets- og høgskolesektoren og grunnopplæringen. Det vil også være aktuelt å ha med skoleledere, skoleeiere og andre som har god erfaring og kompetanse i læreplanarbeid.

Kjerneelementer skal utvikles for fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring (ikke for programfag på studieforberedende og for yrkesfaglige utdanningsprogram).

Utvikling av kjerneelementene skal også ses i sammenheng med grunnleggende ferdigheter, med de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring og dette skal utvikles i tråd med verdigrunnlaget i ny generell del.

Les mer om kjerneelementer i Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. (PDF)

De som skal delta i arbeidet må derfor ha relevant kompetanse for å ivareta disse sammenhengene.

Læreplanene skal legge til rette for en praksis som er solid forankret i pedagogisk, didaktisk, faglig og empirisk forskning.

Oppstartssamling 12. - 13. Juni

På oppstartssamlingen vil de som blir valgt ut til arbeidet få informasjon om utviklingsarbeidet. Det vil bli flere store samlinger der alle kjerneelementgruppene samles.

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • En gruppe mennesker sitter sammen og prater
    Wavebreakmedia Ltd/Thinkstockphotos All rights reserved.