Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reportasje: Utfordrer menn til kvinneyrker

- For meg er dette en gyllen mulighet. Jeg har ikke fullført videregående, og har ikke visst hva jeg vil bli, forteller Eirik Mæhlum. Les om veien inn i helsevesenet som helserekrutt.

Skjermbilde 2015-11-26 kl. 11.04.27.png

Skjermbilde av «Menn flest velger yrker som før, men det gjør ikke kvinner» på aftenposten.no
All rights reserved.

Samarbeidsprosjektet "Menn i helse" ønsker å rekruttere flere menn inn i helse- og omsorgssektoren. Via NAV blir arbeidssøkende menn med arbeidserfaring rekruttert til prosjektet. Eirik Mæhlum er blant dem som ikke i utgangspunktet ville valgt å bli helsefagarbeider.

Les reportasjen om helserekrutten på aftenposten.no

Mye tyder på at kjønnsdelingen i det norske arbeidsmarkedet er i ferd med å endre seg, men dette gjelder ikke alle områder. Kvinner velger i større grad høyere utdanning, og beveger seg inn i yrker tradisjonelt dominert av menn. For eksempel er det nå flertall av kvinner innen medisin og jus. På den andre siden ser vi ikke at menn beveger seg over i tradisjonelle kvinneyrker. Ifølge Statistisk sentralbyrås fremskrivinger vil det i 2025 være et underskudd på 35.000 med utdanning innen pleie- og omsorgsfag. 

 

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).