Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ord og begreper

Forklaringer på noen sentrale begreper innen karriereveiledning.
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 15. november 2013, oppdatert 12. januar 2016
 • Karriereveiledning

  Det finnes ingen offisiell definisjon av karriereveiledning i Norge, men denne som ble utarbeidet av OECD i 2004 brukes i mange sammenhenger:

  ”Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

  Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

  Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.”

  Du finner originaldefinisjonen på side 10 i rapporten Career Guidance: A Handbook for Policy Making (PDF)

  OECDs definisjon kan være et utgangspunkt for å forstå bredden av aktiviteter som kan falle inn under begrepet karriereveiledning.

  Den svenske forskeren Gunnel Lindh peker på at det kan være fornuftig å snakke om et bredt og et smalt perspektiv i karriereveiledning, hvor det brede omfatter alle karriereveiledningsaktiviteter, mens det smale kun omhandler selve karriereveiledningssamtalen. OECDs definisjon legger det brede perspektivet til grunn.

 • Rådgiving

  Begrepet «rådgiving» er også mye brukt i Norge. Elever i norsk skole har rett til nødvendig rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

  Retten til nødvendig rådgiving i skolen er hjemlet i opplæringslovens § 9-2 og friskolelovens § 3-11. Hva retten innebærer er utdypet i forskrift til opplæringsloven (kap. 22) og i forskrift til friskoleloven (kap. 7).

  Les mer i kap. 22 i forskriften til opplæringsloven på lovdata.no

  Les mer i kap. 7 i forskriften til friskoleloven på lovdata.no

  Voksne som har rett til opplæring på grunnskolens område har rett til rådgiving etter opplæringslovens § 4A-8. Rådgivningen skal kartlegge hvilket tilbud den voksne har behov for. Verken lærlinger eller voksne tatt inn til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 har rett til rådgiving.  

 • Career Management Skills (CMS)

  CMS (karrierekompetanser) refererer til en rekke ferdigheter som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, jobbmuligheter og seg selv, i tillegg til ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg.

  Her finner du definisjonen på CMS i ELGPN-rapporten Lifelong Guidance Policies: Work in Progress

 • Tips til ordlister

  The Glossary

  The Glossary gir definisjoner på en rekke ord og begrep innenfor karriereveiledningsfeltet. Utvalget av ord er gjort av medlemslandene i ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network). Ordlisten er utarbeidet av Dr. Charles Jackson fra The National Institute for Career Education and Counselling (NICEC).

  Ordforklaringer på utdanning.no

  Utdanning.no har en ordliste med korte forklaringer på ulike ord og begreper som veisøkere ikke nødvendigvis vet hva betyr. Da kan denne listen være fin å tipse om.

   

   

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).