Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norge dårligst i klassen på yrkesfag

En fersk OECD-rapport viser at norske elever er dårligst i Europa på gjennomføring av yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen skal finne svar på de lave tallene.
Sigve Nedredal
Veilederforum
Opprettet 25. november 2015, oppdatert 25. november 2016

- Vi må få flere unge, og særlig jenter til å få øynene opp for de gode mulighetene det gir å ta en yrkesfaglig utdanning, mener kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen.

39040_full.jpg

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
All rights reserved.

Det sier han etter å ha lest den årlige OECD-rapporten Education at a Glance som fastslår at Norge er dårligst i klassen blant de europeiske landene når det gjelder andelen elever som fullfører yrkesfaglig utdanning. I rapporten kommer det også fram at andelen jenter er spesielt lav.

- Dette er noe vi i regjeringen tar på alvor, sier kunnskapsministeren.

Han trekker fram Yrkesfagløftet som eksempel på satsingen. Satsingen er styrket med 93 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015. I Norge forventes det at kun 35 prosent av dagens unge fullfører en yrkesfaglig utdanning. I Sverige og Danmark er det henholdsvis 36 og 48 prosent. For alle medlemslandene i EU er gjennomsnittet 52 prosent.

- Regjeringens satsing på yrkesfag har som et hovedmål å skaffe flere læreplasser, slik at flere fullfører og får fag- eller svennebrev, sier han.

Forskningsprosjekt skal gi svar på høye frafallstall

Norge skiller seg også ut med noe lavere gjennomføring i videregående skole enn gjennomsnittet i OECD. 19 prosent i aldersgruppen 25-34 år i Norge har ikke fullført videregående opplæring (2014). I hele OECD er andelen 17 prosent.

Kunnskapsministeren registrerer at tidligere satsinger på å få flere til å fullføre videregående ikke har gitt ønskede resultater. Det vil han og regjeringen finne svarene på med et omfattende forskningsprosjekt de setter i gang i 2016.

Høsten 2014 lanserte regjeringen Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Målet med programmet er å øke gjennomføringen gjennom tiltak for elever som er i risikosonen for frafall og ungdom som står utenfor skole og arbeid.

Les mer på regjeringens nettsider

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

 • Skjermbilde av rapporten Education at a Glance 2015
  OECD-rapporten Education at a Glance 2015 viser at Norge har forbedringspotensiale
  OECD All rights reserved.

Education at a Glance 2015

 • • Education at a Glance er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren.
 • • OECD: Organization for Economic Copperation and Development. På norsk: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.
 • • OECD består i dag av 34 medlemsland.
 • • Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder ressursbruk, deltakelse og resultater av utdanning.
 • • Education at a Glance 2015 på norsk (PDF)
 • • Les hele rapporten på engelsk på OECDs nettsider