Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Thomas Kvalvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 1. august 2017, oppdatert 1. august 2018
Portrettbilde av Thomas Kvalvik
Navn:
Thomas Kvalvik
Tittel:
YOU-rådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
7 timer hver uke
Arbeidssted:
Lundehaugen ungdomsskole
Sted:
Sandnes, Rogaland

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?:

– Dette er mitt tredje år som YOU-rådgiver.

2. Hva slags utdanning har du?:

– Master i historie og bachelor i idrett, og jeg har tatt PPU. Ønsker på sikt å ta videreutdanning innen karriereveiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

– Gjennom veiledningssamtaler og undervisning i faget utdanningsvalg får jeg i større grad ta del i elevenes mål og drømmer for fremtiden. I en skolehverdag som svært ofte har fokus på elevenes skolesituasjon her og nå, gir dette meg en mer variert, meningsfull og spennende arbeidshverdag.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

– Sammen med min rådgiverkollega organiserer vi faget utdanningsvalg på 8., 9. og 10. trinn. Dette inkluderer undervisning på 9. trinn, hospiteringer, arbeidsuke og en lokal yrkesmesse som vi arrangerer hvert år på tiende trinn. I tillegg kommer veiledningssamtalene som vi har med elevene på 10. trinn. På vår skole har vi også en forsterket avdeling for elever med spesielle behov. Her er det vår oppgave at elevene får den oppfølgingen de har krav på, samt at vi har en tett dialog med elever og foresatte, slik at de føler seg godt ivaretatt.   

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

– Det er å holde meg faglig oppdatert på hva de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene tilbyr både når det gjelder faglig innhold, læreplasser og jobbmuligheter. Jeg setter derfor stor pris på det gode samarbeidet vi har med de lokale videregående skolene, slik at jeg kan henvende meg til dem med aktuelle spørsmål.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

– I Sandnes kommune har vi et rådgivernettverk som treffes omtrent tre ganger i halvåret. Her utveksler vi erfaringer og får faglig påfyll. I vår region har vi også et nettverk bestående av YOU-rådgiverne på de omkringliggende ungdomsskolene og videregående skolene. Her deler vi erfaringer, samt får ny kunnskap i form av interne og eksterne foredragsholdere. Jeg må også nevne Rådgiverforum Rogaland som er et aktivt forum, og som bidrar til at jeg får faglig påfyll i form av kurs og seminarer.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

– Individuelle veiledningssamtaler på 10. trinn er nok det verktøyet jeg bruker oftest i karriereveiledningen. Samtidig ser jeg viktigheten av å ha en god relasjon til de elevene jeg har samtaler med. Dette får jeg gjennom undervisningen i faget utdanningsvalg på 9. trinn, samt de uformelle samtalene jeg har når jeg treffer elevene i gangene og i klasserommet.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

– I løpet av våren skal jeg og min rådgiverkollega lage en ny årsplan for faget utdanningsvalg. Det blir et spennende arbeid. Det skal også bli spennende å se resultatet av et utviklingsarbeid som vi forsøker å få i gang på tvers av ungdomsskolene i Sandnes kommune. En inspirasjonskilde til dette arbeidet er RiO-prosjektet som Osloskolene har hatt stor suksess med de siste årene.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder, august logo

Månedens veileder

Med månedens veileder – min veilederhverdag vil vi gi veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.