Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Jan Erik Tangen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 2. oktober 2017, oppdatert 2. oktober 2018
Portrettbilde av månedens veileder Jan Erik Tangen
Navn:
Jan Erik Tangen
Tittel:
Seniorrådgiver NTNU Karriere
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
100 prosent
Arbeidssted:
NTNU Karriere
Sted:
Trondheim, Sør-Trøndelag

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Siden mai 2001.

2. Hva slags utdanning har du?

Hovedfag i biologi, spesialpedagogikk, Profråd/karriereveiledning og coaching.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Mangfoldet i problemstillingene studentene har med seg til samtale, og dialogen rundt disse med studentene. Det å bli utfordret selv, og å ha muligheten til å utfordre studentene/rådsøkerne med spørsmål om livslang læring, refleksjon, bevisstgjøring av sin egen kompetanse er utrolig spennende. Dessuten å diskutere mulighetene i hvordan utvikle seg som person, menneske og type.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Arbeidshverdagen varierer mye, med individuelle veiledninger, kurs og foredrag både for nasjonale og internasjonale studenter. Jeg har i snitt ti samtaler i uka. I tillegg holder jeg en del kurs som er relatert til jobbsøkningsprosessen. Jeg er også utdanningskoordinator for studenter som kombinerer utdanning med toppidrett ved NTNU.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

Det er mange faglige utfordringer i arbeidshverdagen min, og det er krevende å holde seg oppdatert på hva som skjer i arbeidsmarkedet. Behovet er stort for individuelle samtaler om studiehverdagen, valg av studieretning og ikke minst jobbsøkingsprosessen. Samtalene kan være veldig situasjonsbetingede og personavhengige. Det vil si hva hver enkelt rådsøker ønsker å få ut av samtalen.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

NTNU Karriere er en gruppe på syv ansatte. Alle jobber kontinuerlig med fagligutvikling innenfor fagfeltet karriereveiledning. Flere har i det siste gjennomført utdanninger som er karriererelaterte. I tillegg er gruppen engasjert i mange fora der fokuset er erfaringsutveksling innenfor karrierefagfeltet. Vi er med i Forum for karriereservice i høyere utdanning (FKH). Vi koordinerer også et kompetansenettverk for studieveiledere ved NTNU som kalles KNUS.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Jeg har mange ulike verktøy. Samtalen er det viktigste verktøyet, og da å være «på» i samtalen, ved å bruke åpne spørsmål og lytte til hvordan rådsøker reflekterer om sin situasjon og sine utfordringer ved studiet og studiehverdagen. Jobben min blir å bidra til trygghet i situasjonen, strukturere informasjon og oppsummere det som kommer fram i dialogen. Jeg kan ikke si at jeg har et bevisst forhold til bruken av ulike «modeller/verktøy», men mye av det teoretiske grunnlaget jeg har ervervet meg gjennom kompetanseheving og erfaring preger meg som nok som veileder og coach.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

Karriereveiledning med studentene. Jeg er opptatt av at de presterer med de ressursene de besitter, har klare mål og er i stand til å foreta valg og beslutninger om hva de selv ønsker seg i framtiden. Ut over dette brenner jeg for å bidra til en forståelse av at karriereveiledning er en god samfunnsmessig investering som bidrar til endringer, livslang læring og omstillinger i samfunnet vårt.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Logo månedens veileder oktober

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.