Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Halvor Hygen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 2. november 2017, oppdatert 3. november 2017
Portrettbilde av månedens veileder Halvor Hygen
Navn:
Halvor Hygen
Tittel:
Rektor
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
50 prosent
Arbeidssted:
Forsvaret
Sted:
Bodø, Nordland

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning? 

— Siden 2006.

2. Hva slags utdanning har du?

— Offisersutdanning og mastergrad i organisasjons- og ledelsesvitenskap. Etter- og videreutdanning i karriereveiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

— Det er utrolig givende å få hjelpe unge mennesker til å finne sin egen vei. De fleste jeg snakker med er 19-20 år og vi møter dem akkurat i overgangen til voksenlivet, hvor de må stå på egne ben og gjøre sine kanskje viktigste karrierevalg. 90 prosent av de vernepliktige i Bodø ønsker karriereveiledning, så behovet er stort. Jeg liker også de faglige utfordringene, og så har det vært spennende å få være med og utvikle karriereveiledning i Forsvaret. Vi startet nesten fra scratch for ti år siden og har bygd opp et svært populært og kvalitetsmessig bra tilbud.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

— Jeg jobber ved Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter. Vi har tolv kontorer spredt over hele landet og jeg leder kontoret i Bodø. Vi tilbyr karriereveiledning og et bredt spekter av utdanning til militært personell i området, primært vernepliktige mannskaper. Hovedoppgaven min er å lede og organisere dette arbeidet. Jeg bruker også mye tid på å utvikle karriereveiledningstilbudet vårt og jeg gjennomfører selv 300-400 individuelle veiledningssamtaler per år.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

— Jeg bruker en metode basert på DOTS-modellen for å utvikle økt selvforståelse, mulighetsforståelse, valgkompetanse og endringsevne hos veisøker. Utvikling av valgkompetanse er særlig utfordrende innenfor de rammene vi har. Det å gjøre gode valg for yrkesfremtiden er en krevende øvelse. Det hjelper med god selvforståelse og mulighetsforståelse, men det alene er ikke nok. De færreste er bevisst hvordan man gjør valg og det øker risikoen for feilslutninger, såkalte kognitiv bias. Jeg forsøker å bidra til økt «bevissthet i gjerningsøyeblikket». Målet er ikke fullkommen rasjonalitet, men veisøkere som forstår, veier og eier egne valg.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

— Forsvaret har drevet yrkes- og studieveiledning i nærmere 70 år, men den faglige utviklingen skjøt virkelig fart for 10 år siden. Våre veiledere har tatt etter- og videreutdanning innen karriereveiledning og noen tar nå også masterutdanning. Vi arrangerer en del internopplæring i form av ulike kurs og temadager, men den kanskje viktigste faglige utviklingen skjer i den daglige praksisen. Våre veiledere gjennomfører et stort antall samtaler og får øvd mye. Kollegaveiledning og systematisk evaluering er også viktig for å bli bedre. Den siste tiden har vi jobbet med en kvalitetshåndbok som danner en felles ramme for praksisen vår.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

— Jeg bruker Work Interest Explorer (WIE) og ressursene på utdanning.no svært ofte. Selv om mye sitter i hodet etterhvert, bruker jeg også en semistrukturert veiledningsguide for å sikre at vi dekker alle kompetansemålene godt. Den fungerer også som logg/journal slik at vi har historikken og kan holde tråden over tid. Én samtale er nok dersom veisøkers behov er veldig avgrenset, men som regel er det nødvendig med to-tre samtaler før vi er i mål. Mellom samtalene jobber veisøker med konkrete arbeidsoppgaver i WIE. Det bidrar til mer læring og mer effektiv tidsbruk.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

— Jeg er på vei ut av jobben, men jeg er opptatt av hva som skjer videre med karriereveiledningstilbudet i Forsvaret. Det er et stort hull i det nasjonale tilbudet for unge voksne, og hullet ser ikke ut til å bli mindre med det første. Forsvaret sier nå opp alle sine 40 profesjonelle karriereveiledere for å spare årsverk, og da mister 10 000 unge et velfungerende tilbud. Det er definitivt et skritt i feil retning. Vi har foreslått et sivilt-militært samarbeidsprosjekt om karriereveiledning. Det kan bli en god løsning, men det er lang vei frem. Jeg håper Forsvaret realiserer prosjektet.

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder november logo

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.