Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Berit Evensen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 3. mai 2017, oppdatert 3. mai 2018
NAV-logo
Navn:
Berit Evensen
Tittel:
Seniorrådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
70 %
Arbeidssted:
NAV Nordland
Sted:
Bodø

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

- I 20 år.

2. Hva slags utdanning har du?

- Jeg har en sammensatt bachelorgrad innen samfunnsfag, rettslære og HR.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

- Jeg jobber med veiledning i et vidt spekter, da jeg jobber opp mot brukergruppe som trenger utvidet oppfølging fra NAV – ofte grunnet helseutfordringer. Her er karriereveiledning, altså veien tilbake til arbeidslivet i fokus.

Å jobbe med veiledning på denne måten er utfordrende og lærerikt. Det er en jobb hvor du hele tiden må følge med i tiden og utviklingen på arbeidsmarkedet, og også på de ulike muligheter som fins på veien til en jobb. Dette gjelder alt fra utdanning, helse, jobbmuligheter og lignende. Jeg føler at jeg i min jobb gjør en forskjell og bidrar positivt i andres liv.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

- Jeg jobber med karriereveiledning og opp mot brukere hele året. I NAV handler jobben om å få brukerne tilbake i jobb, og som en del av dette ligger det mye motivasjons- og oppfølgingsarbeid bak. Det er svært viktig å fokusere på at målet er tilbakeføring til arbeid så tidlig som mulig. Dette for å sette ting i perspektiv.

Mange av de brukerne jeg veileder, har ofte svært omfattende helseutfordringer, og er svært opptatt av sin helsesituasjon. De kan derfor lett glemme at målet faktisk er å komme tilbake i jobb.

Det er viktig å fokusere på hva bruker kan gjøre til tross for sine helsebegrensninger. Det fins mye mellom 0 -100 når det gjelder arbeidsevne. Derav er det viktig å snakke om arbeid, og hvordan nå dette målet. Gjennom dette kommer også karriereveiledning.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

- Det er utfordrende å jobbe med brukere som har mange og sammensatte utfordringer til helse/rus/sosiale og økonomiske forhold, og samtidig klare å holde fokus på at jobb er viktigst og vil være med på å løse mange av de utfordringene brukeren står i.

Det er ikke alltid lett for bruker selv å se dette, da de ofte problematiserer egen situasjon. De fokuserer svært ofte på penger her og nå, og ikke hva som skal til for å løse egen situasjon.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

- Vi har ukentlige fagmøter hvor blant annet enkeltsaker drøftes. Kontoret har utstrakt satsing på markedsarbeid hvor enkelte medarbeidere har dedikerte oppgaver. I egen avdeling har vi i tillegg to ansatte som fokuserer på å finne arbeidstreningsplasser og følge opp bruker/ arbeidsgiver tett i perioden.

NAV har for øvrig utarbeidet en egen veiledningsplattform, som gir gode tips i hvordan håndtere jobben. Mye av dette går på e-læringsmoduler, samt at egen avdeling kjører en gjennomgang av de ulike modulene. Personlig savner jeg gode fagkurs med tilstedeværelse.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

- For det mest benytter jeg meg av samtaler, og i noen grad støtter jeg meg til interessetester som er tilgjengelig gjennom nav.no. Jeg har også gått gjennom opplæring i samtaleteknikker som motiverende intervju, anerkjennende intervju og løsningsfokusert tilnærming. Jeg benytter meg av disse teknikkene der det både føles riktig og nødvendig. Jeg synes det er riktig med ansvarliggjøring av den enkelte bruker.

Jeg opplever det som nyttig og viktig å være ærlig med tilbakemeldinger til bruker – dette kan oppleves skummelt for noen. I tillegg følger jeg det som ligger i veiledningsplattformen til NAV. 

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

- Jeg er opptatt av at brukere uten utdanning bør motiveres til å skaffe seg dette, slik at de ved neste korsvei er bedre rustet til å takle eventuelle ledighetsperioder. Videre er jeg opptatt av å gi god veiledning og oppfølging av brukere som er i arbeidstrening hos arbeidsgiver. Ved god oppfølging og rett fokus, kan dette føre til at bruker kommer i jobb.

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder, mai logo
    Privat All rights reserved.

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi veilederforums lesere kjennskap til bredden av norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Ta kontakt med Sigve Nedredal på mail sigve.nedredal@iktsenteret.no eller på telefon 900 24 687.